Skoči do osrednje vsebine

Projekt CISE`s operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test in akronimom CISE-ALERT (v angleškem jeziku), je osredotočen na večanje učinkovitosti, kakovosti ter odzivnosti pri koordinaciji operacij nadzora v domeni pomorstva na območju Evropske unije (EU).

Projektni konzorcij v katerem je eden izmed upravičencev tudi Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenje za pomorstvo, je v letu 2022 uspešno kandidiral na centraliziranem razpisu Evropske komisije, Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (EMFAF-2021-PIA-CISE). V mesecu novembru je bila s strani vseh upravičencev in izvajalske agencije CINEA (angleško European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency) po pooblastilu Evropske komisije podpisana pogodba o sofinanciranju.

Vozlišče CISE (angleško Common information sharing environment) deluje kot orodje, ki s spodbuja izmenjavo podatkov med akterji vključenimi v operacije nadzora na področju pomorstva in s tem viša učinkovitost, kakovost in odzivnost akterjev na območju EU. Vozlišče CISE je upravljano s strani EMSE (angleško European Maritime Safety Agency) in je v prehodni fazi delovanja. Aktivnosti, ki se izvajajo v prehodni fazi so nujne potrebne za učinkovit prehod v operativno fazo, ki se predvideva v letu 2024. Celoten proces usmerja in nadzira Evropska komisija (EK), ki spodbuja sodelovanje vseh članic EU.

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo bo preko CISE-ALERT projektnih aktivnosti identificirala pomanjkljivosti obstoječega vozlišča in pristopila k procesu nadgraditve in preizkusa nacionalnega CISE, s CISE- ALERT inovativnimi storitvami (adaptorji). Inovativne CISE-ALERT storitve bodo testirane in uporabljene kot učinkovito orodje za nadzor pomorskega prometa na področju iskanja in reševanja ter v primerih onesnaženja. Z namenom razširitve uporabe storitev po zaključku projekta ter nadaljnjega razvoja na tem področju, bo v zaključni fazi projekta pripravljena demonstracija za ključne ciljne skupine na ravni EU.

Več informacij o vozlišču CISE je dostopno na spletni strani EK.

Koordinator projekta je Secrétariat général de la mer (SGMer) iz Francije.

V projektu sodelujejo naslednji upravičenci:

 • SERVICE HYDROGRAPHIQUE ET OCEANOGRAPHIQUE DE LA MARINE (SHOM), Francija
 • DIRECTION NATIONALE GARDE-CÔTES DES DOUANES (DNGCD), Francija
 • EXECUTIVE AGENCY MARITIME ADMINISTRATION (EAMA), Bulgarija
 • AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (ADM), Italija
 • AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI), Italija
 • MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE, GREECE (HMOD), Grčija
 • MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE (MTE), Francija
 • MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO (MZI), UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO (URSP), Slovenija
 • DIRECAO-GERAL DE POLITICA DO MAR (DGPM), Portugalska
 • MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL (Defesa), Portugalska

ter pridružena partnerja:

 • RAJAVARTIOLAITOS (FBG), Finska
 • MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT (I&W), Nizozemska

Celotna vrednost projekta znaša 2.868.321,55 EUR, s strani EU je v okviru Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo zagotovljeno 85% sofinanciranje, v višini 2.437.276,24 EUR.

Skupna višina sredstev za izvedbo projekta upravičenca Ministrstva za infrastrukturo, Uprave Republike Slovenije za pomorstvo znaša 272.315,00 EUR, od tega je za upravičene stroške zagotovljeno 85% sofinanciranje iz Evropske unije, Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v višini do 231.467,75 EUR.

Ta projekt je financiran iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA). Za vsebino objavljene novice je odgovorna izključno Uprava Republike Slovenije za pomorstvo in v nobenem primeru ni mogoče šteti, da odraža stališče Evropske agencije CINEA (European Climate, Infrastucture and Environment Executive Agency) in Evropske komisije.