Skoči do osrednje vsebine

Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim

Marca 2014 je bil ustanovljen nov Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014 do 2020, katerega ključni cilj je krepitev socialne kohezije v skladu s ciljem Strategije Evropske unije 2020, da do leta 2020 zmanjša število ljudi, ki jih je prizadela oziroma jih ogroža revščina in socialna izključenost, za vsaj 20 milijonov. Sklad z nudenjem nefinančne pomoči najbolj ogroženim osebam v obliki hrane in osnovne materialne pomoči ter aktivnostmi socialnega vključevanja prispeva k odpravi najhujših oblik revščine.
  • Sloveniji je za izvedbo ukrepa dodeljenih 20,5 milijonov EUR evropskih sredstev, kar predstavlja 85 % delež vseh upravičenih izdatkov, 15 % delež pa mora Slovenija zagotoviti iz proračuna republike Slovenije, kar pomeni, da je za celotno obdobje na voljo 24.132.048,00 EUR sredstev.

    Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je odgovorno za upravljanje Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, je v sodelovanju s ključnimi deležniki pripravilo Operativni program za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje od 2014 do 2020, ki je podlaga za črpanje evropskih sredstev. Dokument je Vlada Republike Slovenije sprejela na seji dne 13. novembra 2014, Evropska komisija pa ga je odobrila 5. decembra 2014.

    Slovenija v okviru Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim osebam deli prehranske izdelke, v celotnem obdobju pa bodo najbolj ogroženim na voljo različne aktivnosti, ki bodo izboljšale njihovo socialno vključenost.
    Strategije in programi | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Izvedena javna naročila v okviru Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim

  • Javno naročilo za sukcesivno dobavo prehrambenega blaga v obdobju 2021–2023 v okviru Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020 (Covid-19)

    Dokumentacije | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Letna poročila izvajanja Operativnega programa za hrano in/ali materialno pomoč za podporo iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim