Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za pomoč najranljivejšim

Ministrstvo je v formalno potrditev Evropski komisiji poslalo Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Republiki Sloveniji v obdobju 2021–2027. Cilj je, da pomoč zagotovimo vsaj 163.900 najbolj ogroženim osebam letno. Vrednost Programa je 32,6 milijona evrov.

Na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus za obdobje 2021–2027 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru cilja politike »Bolj socialna Evropa – izvajanje evropskega stebra socialnih pravic« pripravilo predlog novega Programa za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2021–2027 (Program).

Potrditev Programa v letošnjem letu nam bo omogočila, da pomoč iz novega obsega sredstev za obdobje 2021-2027 pričnemo razdeljevati v letu 2023 ter tako zagotovimo kontinuirano pomoč materialno in socialno najbolj ogroženim.

Cilj je, da pomoč zagotovimo vsaj 163.900 najbolj ogroženim osebam letno. Vrednost Programa je 32,6 milijona evrov, od katerih bo EU prispevala 29,4 milijona evrov, Republika Slovenija pa 3,2 milijona evrov. 

Program za materialno pomoč najbolj ogroženim v Sloveniji se kot ukrep socialne politike na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvaja od leta 2014 dalje. Ukrep prispeva k odpravljanju najhujših oblik revščine z zagotavljanjem nefinančne pomoči materialno in socialno najbolj ogroženim osebam, in sicer v obliki paketov s hrano, ki jih razdeljujejo izbrane humanitarne organizacije ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo socialno vključevanje najbolj ranljivih. 

V skladu s predlogom Programa se bodo izvajale tri vrste dejavnosti: 

  1. nakup hrane,
  2. razdeljevanje hrane in izvajanje tako imenovanih spremljevalnih ukrepov ter
  3. tehnična pomoč upravljavskim in nadzornim organom. 

Glavne ciljne skupine, ki jih bomo naslavljali so tiste, pri katerih beležimo najvišjo stopnjo tveganja revščine:

  • gospodinjstva brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki,
  • gospodinjstva z delno delovno aktivnimi odraslimi člani z vzdrževanimi otroki, 
  • delovno neintenzivna gospodinjstva brez vzdrževanih otrok,
  • brezposelni,
  • upokojene ženske (še posebej starejše od 75 let),
  • enočlanska gospodinjstva (še posebej enočlanska gospodinjstva starih 65 let in več).