Skoči do osrednje vsebine

Minister Mesec z EK in humanitarnimi organizacijami o izvajanju evropske pomoči najbolj ogroženim

Minister Luka Mesec je v okviru letnega pregleda dosežkov Slovenije pri zagotavljanju pomoči socialno in materialno najbolj ogroženim, v novembru sprejel predstavnike Evropske komisije. Slovenija je ena izmed uspešnejših držav v Evropski uniji pri izvajanju pomoči iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, zato smo bili s strani Evropske komisije povabljeni, da predstavimo dobro prakso.

Srečanja z Evropsko komisijo (EK) so se udeležili tudi predstavniki partnerskih organizacij, Rdečega križa in Slovenske karitas, ki so predstavili ključne dosežke in izzive, s katerimi se soočajo med izvajanjem pomoči. Kot je minister Mesec izpostavil ob robu srečanja, so ''humanitarne organizacije in prostovoljci pri razdeljevanju te pomoči bistvenega pomena, naša naloga pa je, da delamo na sistematični odpravi vzrokov za to stanje.''

Pomoč v obliki paketov s hrano in vključevanjem najbolj ogroženih oseb v različne spremljevalne ukrepe se v Sloveniji izvaja vse od leta 2014. Ministrstvo v skladišča partnerskih organizacij zagotovi letno več kot 3.000 ton hrane, ki jo organizaciji s pomočjo številnih prostovoljcev delita na več kot 370 razdelilnih mestih po celotni Sloveniji. Pomoč letno prejme več kot 150.000 oseb, približno 60 odstotkov prejemnikov se vključuje tudi v različne aktivnosti, ki izboljšujejo njihovo socialno vključenost. 

Izpostavljeno je bilo, da je Slovenija uspešna pri izvajanju pomoči zaradi velike predanosti prostovoljcev, dobro razvitega sodelovanja na lokalnem nivoju ter razvejane mreže razdelilnih mest na lokalni ravni, kar se je kot izredno koristno izkazalo v času zagotavljanja pomoči osebam, prizadetim v nedavnih poplavah. Partnerski organizaciji sta se ob tej priložnosti zahvalili ministrstvu za dodatne dobave hrane, ki je bila zagotovljena za namen pomoči osebam, prizadetim v poplavah.

Z zagotavljanjem pomoči bo Slovenija nadaljevala tudi v prihodnje, saj je iz Evropskega socialnega sklada plus prejela 29,4 milijona sredstev, 3,2 milijona pa bo zagotovila iz državnega proračuna. Pomoč v obliki hrane in spremljevalnih ukrepov bodo tudi v prihodnje prejele osebe, ki v Sloveniji najbolj tvegajo revščino. Cilj je, da se pomaga vsaj 150.000 osebam v obliki hrane ter se jim zagotovijo informacije o pravicah iz javnih sredstev, o možnostih vključevanja v različne programe, ki so namenjeni socialnemu vključevanju in aktivaciji in se jih napoti v obravnavo k pristojnim službam. Pomoč iz Evropskega socialnega sklada plus se bo izvajala do konca leta 2029.

Minister Mesec s predstavniki Evropske komisije in humanitarnih organizacij

1 / 2