GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Na uradu usklajujemo programiranje, izvajanje in vrednotenje skladov evropske kohezijske politike in sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, poročanje o njih ter nadzor nad njimi. Smo kontaktna točka MDDSZ za vse zadeve, povezane z izvajanjem evropskih skladov.
 • Sredstva evropske kohezijske politike

  S pomočjo sredstev evropske kohezijske politike smo v Sloveniji v zadnjih letih uresničili več kot 10.000 projektov, ki so spisali mnoge uspešne zgodbe posameznikov, podjetij, občin, nevladnih in drugih organizacij ter mnogih drugih. Z EU projekti in njihovimi rezultati se srečujemo na vsakem koraku, pa naj gre za pitno vodo ali za čiščenje odpadne vode, za hitrejši zagon malih in srednjih podjetij, za naložbe v trajnostno mobilnost ali boljšo rabo energije, za skrb za ranljive skupine, starejše ali mlade ali za boljše e-storitve za vse državljane.

Organizacijske enote urada

 • Služba za koordinacijo

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Urad za izvajanje kohezijske politike

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana

 • Služba za finance

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Urad za izvajanje kohezijske politike

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana

 • Služba za kontrole

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Urad za izvajanje kohezijske politike

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana