Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Na uradu usklajujemo programiranje, izvajanje in vrednotenje skladov evropske kohezijske politike in sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, poročanje o njih ter nadzor nad njimi. Smo kontaktna točka MDDSZ za vse zadeve, povezane z izvajanjem evropskih skladov.

Kohezijska politika 2014 - 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pri črpanju sredstev nastopa kot posredniški organ, ki izvaja prenesene naloge v skladu s predpisi in navodili organa upravljanja - Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

MDDSZ, v programskem obdobju 2014 – 2020, na podlagi OP EKP 2014-2020, črpa sredstva iz ESS in ESRR na naslednjih prednostnih oseh: 

4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja;

8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile;

9: Socialno vključenost in zmanjševanje tveganje revščine;

10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;

11: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev.

Navodila upravičencem

 • Seznam operacij v izvajanju in javnih razpisov / javnih naročil s področja EKP 2014-2020

  Seznami in evidence | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Področja in teme

 • Sredstva evropske kohezijske politike

  S pomočjo sredstev evropske kohezijske politike smo v Sloveniji v zadnjih letih uresničili več kot 10.000 projektov, ki so spisali mnoge uspešne zgodbe posameznikov, podjetij, občin, nevladnih in drugih organizacij ter mnogih drugih. Z EU projekti in njihovimi rezultati se srečujemo na vsakem koraku, pa naj gre za pitno vodo ali za čiščenje odpadne vode, za hitrejši zagon malih in srednjih podjetij, za naložbe v trajnostno mobilnost ali boljšo rabo energije, za skrb za ranljive skupine, starejše ali mlade ali za boljše e-storitve za vse državljane.

Notranje organizacijske enote urada

 • Služba za koordinacijo

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Urad za izvajanje kohezijske politike

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana

 • Služba za kontrole

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Urad za izvajanje kohezijske politike

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana

 • Služba za finance

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Urad za izvajanje kohezijske politike

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana