Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Služba za koordinacijo izvaja naslednje naloge s področja evropskih skladov na MDDSZ:

• izvajanje upravljalnih koordinacija vseh relevantnih sektorjev in služb pri vsebinskem
programiranju in sistemski ureditvi evropskih skladov,
• sodeluje z drugimi nacionalnimi in evropskimi akterji na področju evropskih skladov (s
področja upravljanja, izvajanja, nadzora ter sodnih in drugih primerljivih postopkov ipd.),
• vsebinsko, pravno in drugo usklajevanje pri izvajanju aktivnosti evropskih skladov in
izvedbo postopkov, povezanih z evropskimi skladi v sodelovanju z notranjimi enotami
ministrstva ali iz lastne pristojnosti, vključno s koordinacijo delovanja informacijskih
sistemov s področja dela,
• sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov Registra izvedbenih predpisov in
navodil, ki so povezani z evropskimi skladi,
• sodelovanje v Odboru za spremljanje in drugih delovnih telesih evropskih skladov ter pri
revizijah evropskih skladov,
• spremljanje in poročanje o izvajanju evropskih skladov na ravni operativnih programov
pristojnim institucijam ter sodelovanje pri pripravi na vrednotenja evropskih skladov,
• sodelovanje pri informiranju in obveščanju javnosti o izvajanju evropskih skladov,
• vodenje in odločanje v upravnih postopkih na prvi in drugi stopnji,
• priglasitev in spremljanje državnih pomoči s področja evropskih skladov,
• transnacionalno in mednarodno sodelovanje s področja evropskih skladov,
• izvajanje drugih strokovnih nalog na področju evropskih skladov.