Skoči do osrednje vsebine

Služba za finance izvaja naloge vzpostavitve in spremljanja sistema financiranja s področja evropskih skladov na MDDSZ:

• planiranje sredstev evropskih skladov MDDSZ v proračunih RS, izvrševanja
proračunov RS ter priprava poročil za zaključne račune proračuna RS,
• usklajevanje finančnih planov in spremljanje financiranja posameznih operacij oz.
projektov v pristojnosti MDDSZ sofinanciranih iz evropskih skladov,
• posredovanje zahtevkov za izplačila v izplačilo iz proračuna RS in usklajevanje
finančnih podatkov v informacijskih sistemih za črpanje sredstev iz evropskih skladov,
• poročanje o ugotovljenih nepravilnostih po posameznih operacijah oz. projektih in
usklajevanje finančnih podatkov v informacijskih sistemih za vračila sredstev
evropskih skladov,
• priprava finančnih pregledov in informacij o izvajanju ukrepov s področja evropskih
skladov na MDDSZ,
• sodelovanje pri izvajanju revizij in ostalih nadzornih pregledov.