Skoči do osrednje vsebine

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo zagotavljamo podporo nadaljnji krepitvi mednarodne konkurenčnosti slovenskih podjetij in spreminjanju sestave slovenskega gospodarstva tako, da je čim bolj prilagojena zahtevam svetovnega gospodarstva. Z različnimi ukrepi zagotavljamo čim bolj stabilno, predvidljivo in konkurenčno gospodarsko okolje za rast in razvoj slovenskih podjetij na slovenskem in tujih trgih. Delujemo na področjih internacionalizacije, podjetništva, tehnološkega razvoja, turizma, notranjega trga, regionalnega razvoja in lesarstva. V okviru ministrstva delujejo tudi organi v sestavi, ki izvajajo naloge na področjih intelektualne lastnine, tržne inšpekcije in meroslovja, ter izvajalske ustanove, ki se podrobneje ukvarjajo z izvajanjem naših ukrepov. 

Vodstvo

Organizacijske enote ministrstva

Organi v sestavi ministrstva

Seznam pooblaščenih uradnih oseb

Poročila o rešenih zadevah s področja informacij javnega značaja

Logotipi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo