Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023

Rok za prijavo je potekel.

Namen javnega razpisa je krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO) za zagovorništvo, organizacijski razvoj NVO in izvajanje javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

V okviru javnega razpisa se bodo nadaljevale in nadgradile storitve podpornega okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov/projektov podpornega okolja za razvoj nevladnih organizacij, skladno z osmo in deveto alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »JAVNI RAZPIS ZA PODPORNO OKOLJE ZA RAZVOJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ 2019-2023« (za Mojco Žerovec).

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na tej spletni strani. Vprašanja bo možno posredovati najkasneje do 30. 8. 2019, zadnji odgovori s strani ministrstva bodo objavljeni najkasneje do 2. 9. 2019. V kolikor bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori nanje ne bodo posredovani.

Predvidena skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je  5.726.000 EUR. Vir sredstev je integralni proračun, proračunski sklad za razvoj NVO.