Skoči do osrednje vsebine

Nesnovna kulturna dediščina so nesnovne dobrine, kot so prakse, predstavitve, izrazi, znanja, veščine, in z njimi povezani premičnine in kulturni prostori, kjer se ta dediščina predstavlja ali izraža in jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prenašajo iz roda v rod in jih nenehno poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino.

Nesnovna dediščina je najmlajša od kategorij kulturne dediščine. Prvič je bila v Zakonu o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) formalno opredeljena leta 2008. Takrat se je za nesnovno kulturno dediščino uporabljal izraz živa kulturna dediščina, v noveli ZVKD-1D (21. maja 2016) pa je bil uveden izraz nesnovna kulturna dediščina.  

Slovenska zakonodaja povzema Unescovo Konvencijo o varovanju nesnovne kulturne dediščine iz leta 2003, ki je 18. decembra 2008 začela veljati tudi za Slovenijo. Konvencija zagotavlja ohranjanje in spoštovanje nesnovne kulturne dediščine skupnosti, skupin in posameznikov, večje zavedanje o pomembnosti tovrstne dediščine na lokalni, državni in mednarodni ravni ter medsebojno spoštovanje, mednarodno sodelovanje in pomoč.

Država pogodbenica je zavezana izvajati ustrezne ukrepe za zagotovitev ohranjanja nesnovne kulturne dediščine s sprejemanjem splošne politike za predstavitev nesnovne kulturne dediščine, ustreznih zakonskih, tehničnih, upravnih in finančnih ukrepov za zagotavljanje dostopa ter z ustanavljanjem ustanov za dokumentiranje ter spodbujanje izobraževanja, raziskav in raziskovalnih metodologij za učinkovito varstvo.

Koordinator varstva nesnovne dediščine

Državno javno službo varstva nesnovne dediščine opravljajo Koordinator varstva nesnovne dediščine, državni in pooblaščeni muzeji ter Zavod za varstvo kulturne dediščine.

Koordinator varstva nesnovne dediščine kot državna javna služba opravlja te naloge:

 • identificira, dokumentira, preučuje, vrednoti in interpretira nesnovno dediščino,
 • usklajuje in predlaga vpis nesnovne dediščine v register,
 • svetuje nosilcem nesnovne dediščine glede njenega celostnega ohranjanja,
 • pripravlja predloge za razglasitev nesnovne dediščine posebnega pomena ter 
 • usklajuje delo muzejev in zavoda v zvezi z ohranjanjem nesnovne dediščine in kulturnih prostorov.

Opis postopkov in aktivnosti do Unesco

 • Opis postopkov in aktivnosti do Unesco

  Aktivnosti za vpis enot nesnovne kulturne dediščine v register nesnovne dediščine, razglasitev nesnovne dediščine posebnega pomena in pripravo nominacije za UNESCO reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva
  Navodila

Seznam registriranih enot nesnovne dediščine

Seznama registriranih enot nesnovne dediščine na tem mestu ne posodabljamo več. Ažurni podatki registra nesnovne kulturne dediščine so dostopni v skupnem pregledovalniku podatkov o kulturni dediščini. 

.

 1. Škofjeloški pasijon / The Škofja Loka Passion play (EID 2-00001; vpis 15. 12. 2008; Odlok o razglasitvi Škofjeloškega pasijona za živo mojstrovino državnega pomena)
 2. Cerkljanska laufarija / Shrovetide custom in Cerkno (EID 2-00002; vpis 9. 2. 2012; Odlok o razglasitvi Cerkljanske laufarije za živo mojstrovino državnega pomena )
 3. Borovo gostüvanje / Shrovetide marriage to a pine tree (EID 2-00003; vpis 25. 4. 2012)
 4. Obhodi pustnih oračev / Rounds of the Shrovetide ploughmen (EID 2-00004; vpis 25. 4. 2012)
 5. Škoromatija / Škoromatija, a Shrovetide custom (EID 2-00005; vpis 25. 4. 2012)
 6. Obhodi kurentov / Door-to-door rounds of Kurenti (EID 2-00006; vpis 26. 4. 2012; Odlok o razglasitvi Obhodov kurentov za živo mojstrovino državnega pomena)
 7. Drežniški in Ravenski pust / Shrovetide in Drežnica and Drežniške Ravne (EID 2-00007; vpis 26. 4. 2012; Odlok o razglasitvi Drežniškega in Ravenskega pusta za živo mojstrovino državnega pomena)
 8. Pisanje pirhov ob prazniku šempav / Decorating eggs to celebrate šempav (EID 2-00008; vpis 26. 4. 2012)
 9. Izdelovanje papirnatih rož / Making paper flowers (EID 2-00009; vpis 25. 4. 2012)
 10. Izdelovanje klobukov iz kostanjevega listja / Making hats from chestnut leaves (EID 2-00010; vpis 9. 7. 2012)
 11. Izdelovanje ljubenskih potic / Making Palm Sunday bunches in Ljubno (EID 2-00011; vpis 8. 8. 2012; Odlok o razglasitvi izdelovanja ljubenskih potic za živo mojstrovino državnega pomena)
 12. Velikonočne igre s pirhi / Easter egg games (EID 2-00012; vpis 8. 8. 2012)
 13. Izdelovanje belokranjskih pisanic / Making Bela krajina decorated Easter eggs (EID 2-00013; vpis 8. 8. 2012)
 14. Otepanje v Bohinju / New Year Carroling in Bohinj (EID 2-00014; vpis 9. 10. 2012)
 15. OglarstvoCharcoal making (EID 2-00015; vpis 22. 11. 2012)
 16. Posavsko štehvanje / Sava Valley štehvanje (EID 2-00016; vpis 22. 11. 2012)
 17. Soseska Drašiči / The Drašiči Neighbourhood (EID 2-00017; vpis 7. 12. 2012)
 18. Tradicionalno izdelovanje kranjskih klobas / Traditional production of the Carniolan sausages (EID 2-00018; vpis 20. 12. 2012; Odlok o razglasitvi tradicionalnega izdelovanja kranjskih klobas za živo mojstrovino državnega pomena)
 19. Pandolo / Pandolo  (EID 2-00019; vpis 7. 3. 2013)
 20. Spletanje venčkov sv. Ivana / Weaving St. John’s wreaths (EID 2-00020; vpis 22. 3. 2013)
 21. Vuzemski plesi in igre v Metliki / Easter dances and games in Metlika (EID 2-00021; vpis 28. 3. 2013; Odlok o razglasitvi Vuzemskih plesov in iger v Metliki za nesnovno dediščino državnega pomena)
 22. Priprava poprtnikov / Baking poprtniki (EID 2-00022; vpis 28. 5. 2013)
 23. Priprava belokranjskih pogač / Baking Bela krajina pogača (EID 2-00023; vpis 28. 5. 2013)
 24. Priprava prostih povitic in belokranjskih povitic / Baking prosta povitica and Bela krajina povitica (EID 2-00024; vpis 28. 5. 2013)
 25. Priprava bohinjskega mohanta / Making Bohinj mohant cheese (EID 2-00025; vpis 17. 7. 2013)
 26. Priprava prleških gibanic / Baking Prleška gibanica (EID 2-00026; vpis 17. 7. 2013)
 27. Gradnja kranjskih sten / Building Carniolan walls (EID 2-00027; vpis 18. 7. 2013)
 28. Klekljanje idrijske čipke / Making Idrija bobbin lace (EID 2-00028; vpis 8. 8. 2013; Odlok o razglasitvi klekljanja čipk za živo mojstrovino državnega pomena)
 29. Izdelovanje cvetnonedeljskih butar / Making Palm Sunday bunches (EID 2-00029; vpis 11. 10. 2013)
 30. Šelmarija / Šelmarija, a Shrovetide custom  (EID 2-00030; vpis 12. 12. 2013)
 31. Godbeništvo / Godbeništvo (Wind orchestra) (EID 2-00031; vpis 16. 12. 2013)
 32. Tradicionalno lončarstvo / Traditional pottery making (EID 2-00032; vpis 22. 1. 2014)
 33. Izdelovanje trničev in pisav / Making trniči cheeses and wooden markers (EID 2-00033; vpis 19. 2. 2014)
 34. Vrbiške šeme / Shrovetide custom in Vrbica (EID 2-00034; vpis 9. 5. 2014)
 35. Zagoriške mačkare / Shrovetide custom in Zagorica (EID 2-00035; vpis 12.6.2014)
 36. Slamnikarstvo na Domžalskem / Making straw hats and baskets in the Domžale area (EID 2-00036; vpis 17. 6. 2014)
 37. Priprava bovških krafov / Making Bovec krafi (EID 2-00037; vpis 21. 10. 2014)
 38. Ribniško suhorobarstvo / Ribnica woodenware (EID 2-00038; vpis 29. 1. 2015)
 39. Izdelovanje kurentij / Making kurentije – the costume of the kurent (EID 2-00039; vpis 3. 2. 2015)
 40. Klekljanje slovenske čipke / Making Slovene bobbin lace (EID 2-00040; vpis 24. 2. 2015; Odlok o razglasitvi klekljanja čipk za živo mojstrovino državnega pomena)
 41. Izdelovanje prekmurskih remenk / Making Prekmurje decorated Easter eggs (EID 2-00041; vpis 13. 5. 2015)
 42. Tradicionalno pridelovanje morske soli / Traditional production of sea salt (EID 2-00042; vpis 12. 8. 2015)
 43. Ponikovske mačkare / Shrovetide custom in Ponikve (EID 2-00043; vpis 23. 11. 2015)
 44. Govori ob Čabranki in zgornji Kolpi / Dialects along the River Čabranka and the upper Kolpa (EID 2-00044; vpis 23. 11. 2015)
 45. Izdelovanje drevákov / Making drevak boats  (EID 2-00045; vpis 16. 12. 2015)
 46. Lovska kultura / Hunting Culture (EID 2-00046; vpis 16. 12. 2015)
 47. Pletarstvo / Weaving (EID 2-00047; vpis 12. 4. 2016)
 48. Izdelovanje ljubljanskih butar / Making Ljubljana Palm Sunday bunches (EID 2-00048; vpis 11. 4. 2016)
 49. Gančki majoš / Gančki majoš (EID 2-00049; vpis 13. 4. 2016)
 50. Pohod po Poti ob žici / Walk on the Path of Remembrance and Comradeship (EID 2-00050; vpis 3. 5. 2016)
 51. Suhozidna gradnja / Dry stone walling  (EID 2-00051; vpis 20. 5. 2016)
 52. Spuščanje gregorčkov / Launching gregorčki models for St. Gregory’s Day (EID 2-00052; vpis 18. 5. 2016)
 53. Brodarstvo / Cable ferrying (EID 2-00053; vpis 3. 8. 2016)
 54. Tradicionalna reja in vzreja lipicancev / Traditional breeding and raising of Lipizzans (EID 2-00054; vpis 24. 8. 2016; Zakon o Kobilarni Lipica)
 55. Škuljanje / Škuljanje (EID 2-00055; vpis 20. 9. 2016)
 56. Ročno izdelovanje papirja / Making paper by hand (EID 2-00056; vpis 19. 10. 2016)
 57. Narodno-zabavna glasba / Slovene popular-national music (EID 2-00057; vpis 7. 3. 2017)
 58. Peka velikonočnih oblatov / Baking Easter oblati (EID 2-00058; vpis 6. 6. 2017)
 59. Skodlarstvo / Shingling (EID 2-00059; vpis 27. 10. 2017)
 60. Slovenski znakovni jezik / Slovene sign language (EID 2-00060; vpis 3. 11. 2017)
 61. Pust Mozirski / Mozirje Carnival (EID 2-00061; vpis 19. 12. 2017)
 62. Izdelovanje malih kruhkov in lesenih modelov / Making small breads and wooden models (EID 2-00062; vpis 13. 4. 2018)
 63. Pritrkavanje / Bell-ringing (EID 2-00063; vpis 18. 4. 2018)
 64. Lectarstvo / Lectarstvo (EID 2-00064; vpis 17. 5. 2018)
 65. Poslikavanje panjskih končnic / Painting beehive panels (EID 2-00065; vpis 17. 5. 2018)
 66. Čebelarstvo / Beekeeping (EID 2-00066; vpis 2. 10. 2018)
 67. Priprava zgornjesavinjskega želodca / The preparation of Upper Savinja želodec (EID 2-00067; vpis 19. 12. 2018)
 68. Streljanje z možnarji / Firing a mortar (EID 2-00068; vpis 22. 2. 2019)
 69. Gibanje Bralna značka / The Reading Badge movement (EID 2-00069; vpis 21. 3. 2019)
 70. Prevozno čebelarstvo / Migratory beekeeping (EID 2-00070; vpis 9. 7. 2019)
 71. Izdelovanje pleten in vožnja z njimi po Blejskem jezeru / The making of pletna boats and using them on Lake Bled (EID 2-00071; vpis 8. 7. 2019)
 72. Prekmurščina / Prekmurje dialect (EID 2-00072; vpis 9. 7. 2019)
 73. Izdelovanje panjev in čebelnjakovBuilding beehives and apiaries (EID 2-00073; vpis 19. 12. 2019)
 74. Vzreja čebeljih matic kranjske čebeleQueen breeding of the Carniolan bee (EID 2-00074; vpis 20. 12. 2019)
 75. Priprava idrijskih žlikrofovMaking Idrija žlikrofi (EID 2-00075; vpis 19. 12. 2019)
 76. Piparstvo Pipe making (EID 2-00076; vpis 20. 12. 2019)
 77. Obisk dedka Mraza / Visit from Grandfather Frost (EID 2-00077; vpis 3. 4. 2020)
 78. Planinska paša in predelava mleka Mountain pasturing and dairying (EID 2-00078; vpis 7. 4. 2020)
 79. ApiterapijaApitherapy (EID 2-00079; vpis 3. 4. 2020)
 80. Pustni obhodi ločkih koscev, oračev in svatovThe Carnival rounds of mowers, ploughmen and wedding guests in Loče (EID 2-00080; vpis 7. 5. 2020)
 81. Slamokrovstvo / Thatching (EID 2-00081; vpis 15. 6. 2020)
 82. Vleka ploha / Pulling the plank (EID 2-00082; vpis 15. 6. 2020)
 83. Solčavski govor / Solčava dialect (EID 2-00083; vpis 21. 8. 2020)
 84. Ljubiteljsko gledališče / Amateur theatre (EID 2-00084; vpis 21. 8. 2020)
 85. Petje na tretko / Four-voice singing (EID 2-00085; vpis 28. 9. 2020)
 86. Raba hišnih imen / House names (EID 2-00086; vpis 28. 9. 2020)
 87. Liški pust / Lig Carnival (EID 2-00087; vpis 8. 12. 2020)
 88. Sotiš  / Sotiš (EID 2-00088; vpis 20. 1. 2021)
 89. Šamarjanka / Šamarjanka (EID 2-00089; vpis 20. 1. 2021)
 90. Izdelovanje oljčnih palmMaking palm branches (EID 2-00090; vpis 26. 3. 2021)
 91. Skok čez kožoThe leather jump (EID 2-00091; vpis 10. 5. 2021)
 92. Miklavževo / St Nicholas Day (EID 2-00092; vpis 1. 6. 2021)
 93. Bovški govorBovec local dialect (EID 2-00093; vpis 2. 6. 2021)
 94. Petje na četrtkoSix-voice singing (EID 2-00094; vpis 2. 6. 2021)
 95. Bovška slovstvena folklora / Bovec folklore literature (EID 2-00095; vpis 8. 6. 2021)
 96. Istrskobeneški govori v slovenski Istri / Istrian-Venetian dialect in Slovene Istria (EID 2-00096; vpis 22. 7. 2021)
 97. Trikraljevsko koledovanje / Three Kings’ Rounds (EID 2-00097; vpis 12. 11. 2021)
 98. Peka potic / Baking potica (EID 2-00098; vpis 14. 12. 2021)
 99. Babištvo / Midwifery (EID 2-00099; vpis 14. 12. 2021)
 100. Jasličarstvo / Crib making (EID 2-00100; vpis 14. 12. 2021)
 101. Priprava prekmurskih gibanic / Making prekmurska gibanica (EID 2-00101; vpis 11. 3. 2022)
 102. Popravilo mehanskih ur / Repairing mechanical watches (EID 2-00102; vpis 14. 3. 2022)
 103. Priprava mlinčevk / Making mlinčevka (EID 2-00103; vpis 22. 4. 2022)
 104. Vezenje po štetih nitih Counted thread embroidery (EID 2-00104; vpis 22. 4. 2022)
 105. Vezenje po narisku / Embroidery following a stencil (EID 2-00105; vpis 22. 4. 2022)
 106. Pridelava bučnega olja / Production of pumpkin oil (EID 2-00106; vpis 22. 4. 2022)
 107. Izdelovanje suhorskih pirhov (EID 2-00107; vpis 22. 4. 2022)

Povezane vsebine

 • Register kulturne dediščine

  Register kulturne dediščine je osrednja zbirka podatkov o dediščini v Sloveniji. Vodimo ga zaradi informacijske podpore izvajanju varstva dediščine, namenjen pa je tudi predstavljanju in raziskovanju dediščine ter vzgoji, izobraževanju in razvijanju zavesti javnosti o dediščini.