Skoči do osrednje vsebine

Specialna knjižnica za področje varstva kulturne dediščine

Specialna knjižnica za področje varstva kulturne dediščine deluje v okviru Informacijsko-dokumentacijskega centra za dediščino (INDOK center). Gradivo knjižnice je javno dostopno.

Knjižnica je bila ustanovljena leta 1913 v sklopu takratne Centralne komisije za varstvo spomenikov za Kranjsko. Izbran in bogat knjižni fond je urejen po načelu prostega pristopa po tematskih skupinah. Osnova za ureditev po načelu prostega pristopa je univerzalna decimalna klasifikacija (UDK), ki je prilagojena gradivu in področju varstva dediščine. Opis sistema postavitve je uporabnikom na voljo kot zloženka. 

Knjižnica je od leta 2000 članica kooperativnega online bibliografskega sistema COBISS, zato je lokalni katalog knjig delno dostopen po spletu. Prek sistema COBISS so dostopne vse knjige, inventarizirane po letu 2000, delno v sistemu COBISS poteka tudi retrospektivna obdelava. Periodični fond je računalniško dostopen le v lokalnem okolju.

Gradivo

Varstvo kulturne dediščine je interdisciplinarna dejavnost, zato gradivo specialne knjižnice pokriva različna strokovna področja. Osnovna so umetnostna zgodovina, umetnost, arhitektura in arheologija, ob njih še zgodovina ter muzealska in tehniška stroka. Varstvo dediščine v prostoru pokrivajo predvsem gradiva s področij krajinske arhitekture, urbanističnega načrtovanja in geografije. Zaradi specifike in družbene umeščenosti kulturne dediščine so v knjižnici močno zastopani domoznanstvo, pravo in etnologija. Pomemben del zbirke so priročniki, slovarji in specializirani leksikoni, predvsem s področja umetnosti.

Gradivo obsega:

  • 18.465 monografij (od tega 9.600 računalniško obdelanih v lokalnem okolju, druge v sistemu COBISS) in 
  • 209 naslovov tekočih periodičnih publikacij (123 domačih, 86 tujih), 13.580 volumnov starih periodičnih publikacij.

Knjižnične novosti

Splošni pogoji poslovanja