Skoči do osrednje vsebine

Specialna knjižnica za področje varstva kulturne dediščine

Specialna knjižnica za področje varstva kulturne dediščine deluje v okviru INDOK centra. Gradivo knjižnice je javno dostopno.

Knjižnica je bila ustanovljena leta 1913 v sklopu takratne Centralne komisije za varstvo spomenikov za Kranjsko. Izbran in bogat knjižni fond je urejen po načelu prostega pristopa po tematskih skupinah. Osnova za ureditev po načelu prostega pristopa je klasifikacija UDK, ki je prilagojena gradivu in področju varstva dediščine. Opis sistema postavitve je uporabnikom na voljo kot zloženka. 

Knjižnica je od leta 2000 članica kooperativnega online bibliografskega sistema COBISS, zato je lokalni katalog knjig delno dostopen po spletu. Prek sistema COBISS so dostopne vse knjige, inventarizirane po letu 2000, delno v sistemu COBISS poteka tudi retrospektivna obdelava. Periodični fond je računalniško dostopen le v lokalnem okolju.

Gradivo je javno dostopno v času uradnih ur INDOK centra. Prosimo vas, da svoj obisk predhodno napoveste po telefonu ali e-pošti.

Gradivo

  • 17.900 monografij (od tega 9.600 računalniško obdelanih v lokalnem okolju, druge v sistemu COBISS),
  • 340 naslovov tekočih periodičnih publikacij (187 domačih, 159 tujih), 13.050 volumnov starih periodičnih publikacij.
Iskalnik