Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Evropski steber socialnih pravic

  Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija so se za oblikovanje evropskega stebra socialnih pravic (ESSP) odločile kot odziv na posledice gospodarske in finančne krize (2008–2013), ki so negativno vplivale na kakovost življenja prebivalcev po vsej EU.

 • Rezultati ciljnih raziskovalnih programov (CRP) in druga strokovna gradiva na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti

  Analize, študije in druga strokovna gradiva, ki so rezultat financiranja raziskovalnih projektov v okviru javnih razpisov Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).

 • V pripravi

  Predlog Slovenske vesoljske strategije 2030

  Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport v javno razpravo objavljamo osnutek Slovenske vesoljske strategije 2030.

 • Prenova zdravstvenega sistema

  Vlada se zaveda vseh izzivov, s katerimi se sooča slovenski zdravstveni sistem. Urejanje področja zdravstva naslavljamo prioritetno, zato v sodelovanju s ključnimi deležniki in socialnimi partnerji pripravljamo rešitve, ki bodo omogočile učinkovito široko dostopno javno zdravstvo za vsakogar.

 • Platforma znanja

  Platforma znanja je pobuda Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, s katero želimo vzpostaviti trajnejši okvir za redno informiranje deležnikov o aktualnih evropskih pobudah, kot tudi za sodelovanje, sooblikovanje in izmenjavo mnenj na področjih visokega šolstva, raziskav in inovacij.

 • V teku

  Vzpostavitev orodja za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije

  Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bomo z evropskimi s sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost izvedli projekt Vzpostavitev orodja za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije. Gre za enega od osmih projektov digitalne preobrazbe na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva.

 • Zaključen

  Podpora izboljšanju kakovosti zdravstvenega varstva in varnosti pacientov v Sloveniji

  V letu 2022 se je na Ministrstvu za zdravje zaključil SRSS projekt »Podpora izboljšanju kakovosti zdravstvenega varstva in varnosti pacientov v Sloveniji« (angleško Support for improving quality of healthcare and patient safety in Slovenia)

 • V pripravi

  Prehod na brezpapirno poslovanje zdravstvenih izvajalcev

  Vzpostavitev celovitega sistema za brezpapirno poslovanje in enostavno izmenjavo podatkov in dokumentov med izvajalci, pacienti in drugimi deležniki, vključenimi v proces zdravljenja pacientov.

 • V pripravi

  Nabava dodatne opreme za digitalno transformacijo pri izvajalcih

  Zagotavljanje enotne in dostopne informacijske podpore z nadgradnjami in prilagoditvami lokalnih informacijskih sistemov

 • V pripravi

  Elektronski temperaturno terapijski list

  Elektronski temperaturno terapijski list je klinični informacijski sistem za spremljanje pacientovih življenjskih znakov.

 • V pripravi

  Robotizirana priprava, shranjevanje in razdeljevanje zdravil

  Gre za sistem lekarniškega robota, ki v bolnišničnih lekarnah namesto farmacevta in po njegovem naročilu izvede prenos zdravil v skladišče in iz njega. Z implementacijo robotiziranega sistema bomo razbremenili kader in povečali varnost, zanesljivost in učinkovitost zdravljenja.

 • V pripravi

  Prepoznava govora za zdravnike (osnovna zdravstvena dejavnost)

  S projektom želimo zdravstvenim delavcem zagotoviti orodje za prepoznavo govora, ki bi jim omogočalo večjo učinkovitost pri zapisovanju zdravstvene dokumentacije.

 • V pripravi

  Informacijski sistem za dispečerje

  Projekt Informacijski sistem za dispečerje predstavlja vzpostavitev novega celovitega informacijskega sistema za potrebe Dispečerske službe zdravstva.

 • V teku

  Predstavitev dela vlade za dijake in dijakinje srednjih šol

  Slovenskim srednjim šolam in gimnazijam omogočamo obisk sedeža Vlade RS v Ljubljani, na katerem se seznanijo z delom vlade in procesi oblikovanja javnih politik. Obisk in neposreden pogovor z vladnimi predstavniki mladim, ki s polnoletnostjo pridobijo volilno pravico, dajeta priložnost vpogleda in lažjega razumevanja političnih procesov upravljanja in odločanja.

 • V pripravi

  Podpora digitalni transformaciji zdravstva

  Strategija digitalizacije slovenskega zdravstva daje pomen interdisciplinarnosti v bodočem organizacijskem modelu sistema e-zdravja v Sloveniji. Ta predvideva pridobivanje in ohranjanje potrebne delovne sile ter njen nenehen razvoj, dodatno usposabljanje in motiviranost strokovnjakov, ki koordinirajo projekte na področju digitalne transformacije zdravstva.

 • V pripravi

  Vpeljava centralnega ERP sistema v slovenske bolnišnice

  Poenotenje sistemov poslovanja, načrtovanja in upravljanja z viri na področju zdravstva.

 • V pripravi

  Zdravje na daljavo in telemedicina

  Zdravje na daljavo in telemedicina pomenita zdravstveno oskrbo in mehanizme zagotavljanja storitev, kjer prejemnik in izvajalec administrativne ali zdravstvene storitve nista hkrati na istem mestu. V obeh primerih se uporablja informacijsko tehnologijo za izboljšanje oskrbe pacientov, zmanjšanje stroškov, hitrejšo izvedbo storitev, kar vodi v opolnomočenje pacientov.

 • V pripravi

  Certifikacija rešitev za uporabo eZdravja

  Vzpostavljanje okolja in jasnega mehanizma certificiranja lokalnih rešitev za povezovanje s centralnimi gradniki eZdravja in evropskega zdravstvenega podatkovnega prostora.

 • V pripravi

  eKarton in enotni administrativni podatkovni model

  V okviru projekta se bo sočasno s prenovo zakonodaje in sistematičnim pristopom razširil nabor podatkov, ki so o posameznem pacientu na voljo v Centralnem registru podatkov o pacientih. Zagotovil se bo večji delež strukturiranih podatkov in njihov prikaz na način, ki omogoča enostaven in hiter pregled nad njimi za različne potrebe (pametno iskanje, grafični prikazi, ...).

 • V pripravi

  Centralni PACS sistem (C-PACS)

  Z uvedbo C-PACS želimo na nivoju države pridobiti centralno zbirko vsega slikovnega radiološkega materiala, ki bo, ne glede na ustanovo, v kateri se pacient zdravi, izvajalcem zdravstvene dejavnosti omogočala univerzalni dostop do radioloških preiskav znotraj zNET omrežja na varen način in s spoštovanjem pravic pacienta ter z ureditvijo ustreznega načina dostopa za pooblaščene osebe.