Skoči do osrednje vsebine

ATM Data 'as a service'

V okviru projekta je bila pripravljena študija tehnične izvedljivosti, s katero so razvili in potrdili centraliziran koncept obdelave letalskih informacij in podatkov, ki so namenjeni operativni uporabi, ter njihovo distribucijo. Študija je vključevala pripravo koncepta, izvedbo demo verzije in izdelavo analize stroškov in koristi.

V projektu, ki ga je vodil EUROCONTROL, sta bili v letu 2016 in v začetku leta 2017 izvedeni prva in druga faza testiranja in usposabljanja, v oktobru 2017 tretja in hkrati zadnja faza testiranja. Študija je pokazala upravičenost nadaljnjih korakov in razvoja ob predvideni bodoči arhitekturi sistema za obdelavo podatkov kontrole zračnega prometa (Flight Data Processing System – FDPS, Surveillance Data Processing System – SDPS). Projektu bo ob uspešni prijavi na naslednjih razpisih IPE sledilo nadaljevanje (ATM Data as a service 2).