Skoči do osrednje vsebine

Projekt za gradbeno dovoljenje, projekt za izvedbo in geologije za dograditev avtocestnega predora Karavanke

Namen projekta je bila izvedba geoloških in geomehanskih raziskav in priprava projektne dokumentacije PGD in projekta za izvedbo za izgradnjo druge cevi predora Karavanke, ki je bila podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja ter izgradnjo druge cevi predora.

Projekt sta izvajali skupaj Slovenija in Avstrija. Zajemal je pripravo projektne in investicijske dokumentacije za sanacijo in nadgradnjo obstoječe predorske cevi vključno z odprto železniško progo od postaje Podrožca do postaje Jesenice, za katero je izdelan izvedbeni načrt za nadgradnjo glavnih prevoznih tirov. Poleg tega tudi priprava idejnega projekta gradnje druge predorske cevi, vključno z izdelavo analize stroškov in koristi.