Skoči do osrednje vsebine

Projekt za gradbeno dovoljenje, projekt za izvedbo in geologije za dograditev avtocestnega predora Karavanke

Namen projekta je bila izvedba geoloških in geomehanskih raziskav in priprava projektne dokumentacije PGD in projekta za izvedbo za izgradnjo druge cevi predora Karavanke, ki je bila podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja ter izgradnjo druge cevi predora.

Projekt je zajemal pripravo projektne in investicijske dokumentacije za sanacijo in nadgradnjo obstoječe predorske cevi, vključno z odprto železniško progo od postaje Podrožca do postaje Jesenice, za katero je bil izdelan izvedbeni načrt za nadgradnjo glavnih prevoznih tirov. Poleg tega je bil pripravljen tudi idejni projekta gradnje druge predorske cevi, vključno z izdelavo analize stroškov in koristi.