Skoči do osrednje vsebine

Projekt za gradbeno dovoljenje, projekt za izvedbo in geologije za dograditev avtocestnega predora Karavanke

Namen projekta je izvedba geoloških in geomehanskih raziskav in priprava projektne dokumentacije PGD in projekta za izvedbo za izgradnjo druge cevi predora Karavanke, ki bo podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja ter izgradnjo druge cevi predora.

Projekt izvajata skupaj Slovenija in Avstrija. Zajema pripravo projektne in investicijske dokumentacije za sanacijo in nadgradnjo obstoječe predorske cevi vključno z odprto železniško progo od postaje Podrožca do postaje Jesenice, za katero bo izdelan izvedbeni načrt za nadgradnjo glavnih prevoznih tirov. Poleg tega tudi priprava idejnega projekta gradnje druge predorske cevi, vključno z izdelavo analize stroškov in koristi.

Iskalnik