Skoči do osrednje vsebine

Izgradnja kapacitet za spodbujanje uporabe PPI (PPI2Innovate)

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Ministrstvo za javno upravo je projektni partner v mednarodnem konzorciju 10 projektnih partnerjev in osem pridruženih partnerjev iz šestih držav (Slovenija, Madžarska, Češka, Poljska, Italija in Hrvaška) v projektu PPI2Innovate, ki poteka v okviru programa Interreg CENTRAL EUROPE. Projekt se osredotoča na naročnike na vseh administrativnih ravneh v Srednji Evropi z namenom vzpostavitve regionalnih zmogljivosti javnega naročanja inovativnih rešitev (JNI), spremembe odnosa naročnikov do JNI in okrepitve povezav med ustreznimi deležniki.

Namen projekta je krepitev zmogljivosti za spodbujanje uporabe JNI. V okviru projekta smo projektni partnerji pripravili PPI2Innovate pripomočke za zdravje, energijo in informacijsko — komunikacijsko tehnologijo (IKT), ki lahko naročnikom služijo kot pomoč pri pripravi JNI. MJU v okviru projekta izvaja pilotno javno naročilo inovativne IKT rešitve in pri tem uporablja v okviru projekta pripravljen pripomoček JNI za področje IKT.  

Iskalnik