Skoči do osrednje vsebine

Izgradnja kapacitet za spodbujanje uporabe PPI (PPI2Innovate)

Ministrstvo za javno upravo je projektni partner v mednarodnem konzorciju 10 projektnih partnerjev in osem pridruženih partnerjev iz šestih držav (Slovenija, Madžarska, Češka, Poljska, Italija in Hrvaška) v projektu PPI2Innovate, ki poteka v okviru programa Interreg CENTRAL EUROPE. Projekt se osredotoča na naročnike na vseh administrativnih ravneh v Srednji Evropi z namenom vzpostavitve regionalnih zmogljivosti javnega naročanja inovativnih rešitev (JNI), spremembe odnosa naročnikov do JNI in okrepitve povezav med ustreznimi deležniki.

Namen projekta je krepitev zmogljivosti za spodbujanje uporabe JNI. V okviru projekta smo projektni partnerji pripravili PPI2Innovate pripomočke za zdravje, energijo in informacijsko — komunikacijsko tehnologijo (IKT), ki lahko naročnikom služijo kot pomoč pri pripravi JNI. MJU v okviru projekta izvaja pilotno javno naročilo inovativne IKT rešitve in pri tem uporablja v okviru projekta pripravljen pripomoček JNI za področje IKT.  

Iskalnik