Skoči do osrednje vsebine

Izgradnja kapacitet za spodbujanje uporabe PPI (PPI2Innovate)

Ministrstvo za javno upravo je projektni partner v mednarodnem konzorciju desetih projektnih in osmih pridruženih partnerjev iz šestih držav (Slovenija, Madžarska, Češka, Poljska, Italija in Hrvaška) v projektu PPI2Innovate. Namen projekta je krepitev zmogljivosti za spodbujanje uporabe javnega naročanja inovativnih rešitev (JNI).

Projekt PPI2Innovate, ki poteka v okviru programa Interreg Central Europe, se osredotoča na naročnike na vseh administrativnih ravneh v Srednji Evropi, da bi vzpostavili regionalne zmogljivosti javnega naročanja inovativnih rešitev (angl. public procurement of innovative solutions, PPI), spremenili odnos naročnikov do javnega naročanja inovativnih rešitev in okrepili povezave med ustreznimi deležniki.

V okviru projekta smo projektni partnerji pripravili PPI2Innovate pripomočke za zdravje, energijo in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT), ki lahko naročnikom služijo kot pomoč pri pripravi javnega naročanja inovativnih rešitev.

Ministrstvo za javno upravo v okviru projekta izvaja pilotno javno naročilo inovativne IKT rešitve in pri tem uporablja v okviru projekta pripravljen pripomoček javnega naročila za inovativno rešitev za področje IKT.