Skoči do osrednje vsebine

Evropska kartica ugodnosti za invalide

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je v letu 2016 in 2017 izvajalo projekt EU kartice ugodnosti za invalide, ki ga je razpisala Evropska komisija. Pri projektu EU kartica ugodnosti za invalide je MDDSZ sodeloval skupaj s parterjem Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) in Ministrstvom za javno upravo (MJU) ter z njimi povezanimi Upravnimi enotami v Sloveniji (UE), saj slednje kartico po zaključku projektu izdajajo upravičencem.

Projekt EU kartice ugodnosti za invalide je bil pilotni projekt h kateremu je pristopilo 8 držav članic Evropske Unije, in sicer Belgija, Ciper, Estonija, Finska, Italija, Malta Romunija in Slovenija. Med vsemi prijavljenimi državami je Slovenija od 2.000.000,00 eur razpisanih sredstev prejela kar največ, 511.775,00 eur, saj je pripravila najbolj obširen in natančen projekt. Projekt je trajal 18 mesecev. Zato je bil prestavljen kot primer dobre prakse EU, na 12. zasedanju konference držav pogodbenic Konvencije o pravicah invalidov v New Yorku.

Slovenija je do sedaj edina država, ki je zakonsko uredila izdajo kartice ter projekt zaključila v roku ter prva pričela z izdajanjem kartice julija 2017. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov in Pravilnik o EU kartici ugodnosti za invalide urejata kdo je upravičenec in postopek pridobitve kartice. Več podrobnosti na povezavi:

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/evropska_kartica_ugodnosti_za_invalide/

EU kartica ugodnosti za invalide je namenjena komercialnim popustom, ki jih različni ponudniki ponujajo invalidom v Republiki Sloveniji kot tudi v ostalih državah članicah EU, ki so v projektu sodelovale. Ponudnike ugodnosti si lahko ogledate v bazi ugodnosti, ki jo je v sklopu projekta pripravil Nacionalni svet invalidskih organizacij (NSIOS).

NSIOS do 3. decembra 2016 na mednarodni dan invalidov pripravil spletno bazo komercialnih ugodnosti in mobilno aplikacijo za pametne telefone preko katerih ponuja komercialne ugodnosti: http://www.invalidska-kartica.si/ . Slovenska baza ugodnosti pa ne vsebuje le štirih ključnih sklopov: transport, kulturo, turizem ter šport in prosti čas, kot je bilo osnovno določeno s strani Evropske komisije temveč tudi druge vrste komercialnih ugodnosti, ki jih želijo ponudniki ponuditi invalidom.  

Na podlagi zaključka in rezultatov, ki so bili doseženi v sklopu pilotnega projekta se je Evropska komisija odločila ponoviti pilotni projekt za države, ki v prvi fazi niso sodelovale. Želeli bi namreč, da se EU kartica ugodnosti za invalide razširi na vse države članice EU, na način, kot so to storili tudi s parkirno karto za invalide.

Cilj projekta je invalidom omogočiti pozitivno obravnavo in komercialne ugodnosti pri potovanju v druge države članice EU, še posebno ko gre za dostopnost do prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa, ter s tem prispevati k uresničevanju Konvencije o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija med prvimi ratificirala leta 2008, Akcijskega programa za invalide 2014–2021 in Evropske strategije o invalidnosti za obdobje 2010–2020. Tako kot to lahko uporabljajo slovenski invalidi v drugih državah članicah EU, imajo naše ugodnosti možnost izkoristiti invalidi drugih EU držav članic v Sloveniji.

Celoten projekt EU kartice ugodnosti za invalide poleg ugodnosti skrbi tudi za ozaveščanje in seznanjanje o invalidih, o njihovih zmožnostih, potrebah, željah, načinu življenja, predvsem pa o tem, da so invalidi ljudje, ki radi potujejo in se s tem kot vsi drugi tudi osebnostno razvijajo. Zato je pozitiven učinek EU kartice ugodnosti za invalide zagotovo tudi večje vključevanje invalidov v družbo, ne le v domačo, temveč v družbo EU. Zagotovo k temu pripomore ponudba ugodnosti na potovanjih, tako doma kot v tujini.