Skoči do osrednje vsebine

Izvlečni tir - Sanacija ozkega grla pred tovorno postajo Koper

Namen izvedbe projekta je sanacija oz. obnova železniškega odseka med postajo Dekani in vozliščem Bivje.

Izvajala se bodo dela in študije in sicer: izgradnja novega tira, rekonstrukcija obstoječega tira, izgradnja napajalne postaje Hrastovlje, uvedba ERTMS in priprava študije glede ocene financiranja globalnega projekta s pomočjo javno-zasebnega partnerstva. Upravičenec za projekt je Ministrstvo za infrastrukturo, izvedbeno telo je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

Iskalnik