Skoči do osrednje vsebine

Nadgradnja železniške proge Poljčane - Slovenska Bistrica

V okviru projekta bodo na odseku Poljčane-Slovenska Bistrica izvedena dela z namenom povečanja tehničnih zmogljivosti proge (nosilnosti), varnosti in izboljšanje interoperabilnosti.

Izvedbena dela se nanašajo na postajo Poljčane, odsek Poljčane - Slovenska Bistrica in postajo Slovenska Bistrica ter vključujejo obnovo spodnjega in zgornjega ustroja tirov, izgradnjo izvenivojskih križanj, podvozov, signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav. Upravičenec za projekt je Ministrstvo za infrastrukturo, izvedbeno telo je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.