Skoči do osrednje vsebine

Nadgradnja železniške proge Poljčane - Slovenska Bistrica

V okviru projekta so bila na odseku Poljčane-Slovenska Bistrica izvedena dela z namenom povečanja tehničnih zmogljivosti proge (nosilnosti), varnosti in izboljšanje interoperabilnosti.

Nadgradnja železniške proge se nanaša na postajo Poljčane, odsek Poljčane - Slovenska Bistrica in postajo Slovenska Bistrica ter vključujejo obnovo spodnjega in zgornjega ustroja tirov, izgradnjo izvenivojskih križanj, podvozov, signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav ter prilagoditve ERTMS/ETCS. Upravičenec za projekt je Ministrstvo za infrastrukturo, izvedbeno telo je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.