Skoči do osrednje vsebine

ERACoSysMed je ERA-NET Cofund projekt na področju sistemske medicine. Ministrstva in agencije, ki financirajo raziskovalno in inovativno dejavnost v Evropi, združene v transnacionalni konzorcij, so se zavezale k izvajanju skupnih transnacionalnih razpisov ter dodatnih aktivnosti za deležnike (dogodki osveščanja o sistemski medicini, delavnice na temo uvajanja tematik sistemske medicine v izobraževanje itd.).

Tematsko področje

Raziskave in inovacije na področju sistemske medicine

Vsebina

ERACoSysMed je prvi ERA-NET na področju sistemske medicine. Ministrstva in agencije, ki financirajo raziskovalno in inovativno dejavnost v Evropi, združene v transnacionalni konzorcij, so se zavezale k izvajanju treh skupnih transnacionalnih razpisov ter dodatnih aktivnosti za deležnike (npr. »raising awareness events« oziroma dogodki osveščanja o sistemski medicini, delavnice na temo uvajanja tematik sistemske medicine v izobraževanje itd.). Projekt poskuša izboljšati izvajanje pristopov sistemske biologije tako v kliničnih raziskavah kot medicinski praksi po vsej Evropi.

Konzorcij združuje 15 partnerjev iz 14 držav oz. regij iz Evrope. Projekt se je začel 1. januarja 2015 in bo trajal vse do 31. decembra 2019.

Pod okriljem iniciative ERACoSySMed je MIZŠ v sodelovanju z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani organiziral dva mednarodna dogodka s področja sistemske medicine:

Razpis

V okviru prvega transnacionalnega razpisa »ERACoSysMed First Joint Transnational Call for Proposals for European Research Projects to Demonstrate the Feasibility and Benefits of Systems Medicine« (JTC-1 2015), je MIZŠ razpisal sredstva za izvedbo slovenskega dela, v višini največ do 178.000,00 evrov. Med 9 izbranimi projektnimi predlogi je bil tudi »SysPharmPedia: Systems pharmacology approach to difficult-to-treat pediatric asthma«, kjer sodeluje slovenski partner Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru. Višina slovenskega dela v okviru izbranega konzorcijskega projekta znaša 89.000,00 evrov.

V okviru drugega transnacionalnega razpisa »2nd ERACoSysMed Joint Transnational Call for European Research projects on Systems Medicine« (JTC-2 2017), je MIZŠ razpisal sredstva za izvedbo slovenskega dela, v višini največ do 210.000,00 evrov. Med 5 izbranimi projektnimi predlogi je bil tudi "4D-HEALING:Data-Driven Drug Discovery for Wound Healing", kjer sodeluje slovenski partner Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. Višina slovenskega dela v okviru izbranega konzorcijskega projekta znaša 210.000,00 evrov.

Leta 2019 bo predvidoma izveden tretji transnacionalni razpis.