Skoči do osrednje vsebine

eUprava = Smer prava
Ali ste vedeli, da lahko na eUpravi spremenite naslov vašega prebivališča? Ali ste vedeli, da lahko prav tam tudi podaljšate vaše prometno dovoljenje? Ali pa vpogledate v vaše osebne podatke, ki so shranjeni v državnih evidencah. In vse to brez čakanja v vrsti!

Na portalu eUprava lahko vidite podatke, ki jih o vas hrani država, preverite veljavnost vaših dokumentov, ter dodate vpogled v veljavnost dokumentov vaših mladoletnih otrok. Naročite se lahko na opomnik, da ne boste pozabili na iztek veljavnosti vaših dokumentov in dokumentov vaših otrok. Preko portala eUprava lahko elektronsko oddate vloge. Podatek o tem katere vloge ste oddali, imate shranjen v "Moja eUprava", preko statusov pa lahko spremljate reševanje vaše vloge. Pogledate si lahko tudi prekrške v prometu, za katere vam je Policija izdala plačilni nalog in morebitno število zanj izrečenih kazenskih točk. Prav tako lahko vidite skupno število vaših kazenskih točk v prometu. Preverite lahko tudi, kdaj vam poteče veljavnost prometnega dovoljenja, kdaj imate naslednji tehnični pregled, pa tudi, koliko CO2 ste doslej ustvarili z uporabo vozila. Sveže podatke lahko pridobite tudi o vaših nepremičninah. Vir podatkov je register nepremičnin, za katerega skrbi Geodetska uprava Republike Slovenije. Če ste lastnik plovila, najdete podatke tudi o njem. 
 
V Moji eUpravi je na voljo predal za dokumente. V njem lahko hranite dokumente, ki jih potrebujete pri oddaji elektronskih vlog. V predal Moja eUprava lahko prejmete tudi overjen dokument v elektronski obliki (upravna overitev dokumenta na upravni enoti). Pohitrite poslovanje z državo in prihranite na papirju.
 
eUprava ponuja več kot 180 različnih elektronskih vlog na področjih, ki spremljajo vse pomembnejše dogodke v življenju posameznika: vse od rojstva, šolanja, zaposlitve pa do upokojitve. Za nekatere življenjske dogodke so na voljo tudi vodiči, ki vas po korakih peljejo skozi pravice in dolžnosti ob tem konkretnem dogodku (na primer rojstvo, poroka, selitev, smrt, menjava avta).  
 
Privarčujte vaš dragoceni čas in denar ter informacije in vloge poiščite na vaši eUpravi

O projektu 

Vizija portala eUprava je postati osrednje, prepoznavno in zaupanja vredno storitveno spletno mesto javne uprave za elektronsko poslovanje državljanov z državo. 

Pričakovani neposredni učinki projekta od njegovega začetka v letu 2017 do predvidenega zaključka v letu 2022:

  • večje število dnevnih uporabnikov,
  • večje število registriranih uporabnikov,
  • večje število oddanih vlog na leto,
  • večje število virov za vpogled v osebne podatke.

Pričakovani posredni učinki projekta:

  • zmanjšanje stroškov poslovanja za državljane in javno upravo,
  • razbremenitev dela uradnikov na okencih in doseganje časovnih prihrankov,
  • nižji  stroški razvoja in vzdrževanja informacijskih rešitev.

Z izboljšavami, ki so načrtovane za portal eUprava, se bo oddaja vlog predvidoma še povečala, kar posledično pomeni povečanje prihrankov. Nezanemarljivo pa je tudi dejstvo, da z uporabo storitev na portalu eUprava narašča kakovost življenja državljanov, ki lahko prihranjeni čas porabijo zase in za družino. S tem se na eni strani posredno povečuje zaupanje državljanov v državo, na drugi strani pa se lahko zaposleni v upravnih organih bolj posvetijo strokovnemu delu, s čimer posledično povečujejo kakovost servisa države.

* Projekt je del operacije Uprava 2020, katere cilj je javna uprava, ki bo delovala strokovno, odgovorno, učinkovito, transparentno in skladno z načeli dobrega upravljanja ter s tem ustvarjala učinkovito zakonodajno ter vzpodbudno poslovno okolje. Implementirali bomo ključna orodja boljše zakonodaje v proces priprave predpisov, poenotili spletne vsebine države v okviru enotnega spletišča državne uprave Gov.si, nadgradili storitveni portal e-Uprava in prenovili informacijski sistem za podporo upravnemu poslovanju. Operacija bo vsem državnim institucijam (neposrednim proračunskim uporabnikom) in uporabnikom njenih storitev omogočila, da svoje poslovne cilje dosežejo hitreje in ceneje, kot če bi jih izvajali sami na razpršenih lokacijah javne uprave.

Pod okrilje operacije Uprava 2020 spadajo naslednje aktivnosti oziroma projekti: Prenova informacijskega sistema za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom – KRPAN, STOP Birokraciji, Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave, eUprava.

Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, znaša 7.233.726 evrov. Prispevek Evropskega socialnega sklada za operacijo pa znaša 5.786.980,80 evrov.