Skoči do osrednje vsebine

Prenova informacijskega sistema za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom - KRPAN

Naša elektronska pisarna.

Živimo v informacijski dobi, ko večino opravil in nalog povezanih s poslovanjem lahko opravimo hitreje in učinkoviteje v elektronski obliki. Zaradi vse večjega obsega dela s podatki in informacijami, zahtev po hitrejšem, fleksibilnejšem in učinkovitejšem reševanju zahtev, mobilnem dostopu do podatkov od kjerkoli, ter hkrati nadzoru in dostopu do informacij, se je pojavila potreba po prenovi trenutnega dokumentnega sistema SPIS.

Cilj projekta je v javno upravo uvesti enotno, tehnološko prenovljeno, potrebam javnih uslužbencev prilagodljivo, enostavno nadgradljivo in napredno informacijsko rešitev za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom, nameščeno na centralno informacijsko infrastrukturo Ministrstva za javno upravo kot centralno spletno informacijsko rešitev.

Informacijska rešitev bo omogočala večnaročniško gostovanje znotraj ene namestitve sistema. Zagotavljala bo varen zajem in upravljanje izvirnega in zajetega dokumentarnega gradiva v digitalni obliki od zajema, upravljanja dokumenta, indeksiranja, dostopa do dokumenta, dostopa do podatkov na dokumentu, iskanja dokumenta, do izločanja, odbiranja in arhiviranja evidenčnega gradiva. Podpirala bo evidentiranje in vodenje splošnih in upravnih zadev ter dokumentnih seznamov, podporo delu z vladnimi gradivi, podporo delu z e-računi in ostalimi finančno računovodskimi dokumenti ter potnimi nalogi.

Kot temeljno evidenco dokumentarnega gradiva jo bodo uporabljali vsi organi državne uprave od vlade, ministrstev, organov v sestavi, vladnih služb, upravnih enot in drugih državnih organov. Redno (dnevno) bodo rešitev uporabljali vsi zaposleni javni uslužbenci v državni upravi (ciljno število uporabnikov je 15.000).

Uvedba nove informacijske rešitve bo pomenila pocenitev, večjo preglednost ter lažjo izvedbo dograditve in  uvedbe, kot tudi samega vzdrževanja. S prijaznim uporabniškim vmesnikom bomo poskrbeli za maksimalno prilagoditev potrebam javnih uslužbencev in večjo mobilnost z določenimi funkcionalnostmi tudi na mobilnih napravah.

Iskalnik