Skoči do osrednje vsebine

Foto: Pixabay

Cilj TRANSCAN-2 ERA-NET Cofund projekta je prispevati k izgradnji evropskega raziskovalnega prostora z usklajevanjem aktivnosti nacionalnih in regionalnih ministrstev in agencij, ki financirajo raziskovalno in inovativno dejavnost v Evropi, na področju translacijskih raziskav rakavih obolenj.

Tematsko področje

Raziskave in inovacije na področju translacijskih raziskav rakavih obolenj

Vsebina

TRANSCAN-2 je nadaljevanje ERA-NET-a TRANSCAN, v katerem je MIZŠ že sodeloval ter financiral slovenske partnerje v transnacionalnih projektih, izbranih na skupnih transnacionalnih razpisih.

Cilj TRANSCAN-2 je prispevati k izgradnji evropskega raziskovalnega prostora z usklajevanjem aktivnosti nacionalnih in regionalnih ministrstev in agencij, ki financirajo raziskovalno in inovativno dejavnost v Evropi, na področju translacijskihraziskav rakavih obolenj. S tem bo omogočeno povezovanje osnovnih, kliničnih in epidemioloških raziskav raka ter pospeševanje transnacionalnega financiranja v Evropi. Končni cilj projekta je racionalizacija aktivnosti na ravni EU za zgodnje odkrivanje bolezni, prognozo, okrevanje in oskrbo.
 
Konzorcij združuje 25 partnerjev iz 19 držav oz. regij iz Evrope. Projekt se je začel 1. januarja 2015 in bo trajal vse do 31. decembra 2020.

MIZŠ sodeluje v projektu tudi kot Vodja delovnega sklopa za komunikacijo in diseminacijo.

Razpis

V okviru prvega transnacionalnega razpisa je bil med 16 izbranimi projektnimi predlogi tudi »PROMETOV: Proteogenomic and targeted metabolomic analysis of ovarian cancer heterogeneity and its contribution to recurrence and therapy resistance«, kjer sodeluje slovenski partner Univerzitetni klinični center Ljubljana. Višina slovenskega dela v okviru izbranega konzorcijskega projekta znaša 83.450,00 evrov

V okviru tretjega transnacionalnega razpisa je bil med 14 izbranimi projektnimi predlogi tudi »BioEndoCar: Biomarkers for diagnosis and prognosis of endometrial carcinoma«, ki ga koordinira Univerza v Ljubljani (Medicinska fakulteta). Višina slovenskega dela v okviru izbranega konzorcijskega projekta znaša 208.998,00 evrov