Skoči do osrednje vsebine

Odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje občinskih podrobnih prostorskih načrtov

Prikazani so seznami planov, za katere je ministrstvo, pristojno za okolje, odločilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam odločitev
Naziv Občina Datum Datoteka Odločitev
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Kmetijsko gospodarstvo Golorej

Šenčur

26. 05. 2023

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 58 Dunajska – Ježa nad Malo vasjo

Ljubljana

24. 05. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt v ureditveni enoti EUP SG-48 in SG-52-del za Industrijsko cono Sever v Mestni občini Slovenj Gradec

Slovenj Gradec

24. 05. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 234 Soča J

Ljubljana

22. 05. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko pozidavo med Erjavčevo ulico in Domom pod Gorco na Studencih v Mariboru

Maribor

19. 05. 2023

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 289 Vevče

Ljubljana

12. 05. 2023

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje v jedru Šentjerneja, ŠEN40.1 in ŠEN40.2

Šentjernej

12. 05. 2023

CPVO ni treba izvesti

Prve spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce

Radovljica

10. 05. 2023

CPVO ni treba izvesti

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Gradac št. 1

Metlika

10. 05. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt Stanovanjska soseska Log 2

Log-Dragomer

24. 04. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt gospodarska cona Moravče, EUP SO-02

Moravče

21. 04. 2023

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 33 Center Gameljne - zahod

Ljubljana

28. 02. 2023

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora JE13 Ptuj - gospodarska cona 7 (južno in vzhodno od Puhove ulice in njenega podaljška do Dornavske ceste)

Ptuj

22. 02. 2023

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za poslovni objekt z mikrobiološkim laboratorijem ob Ptujski cesti v Mestni občini Maribor

Maribor

16. 02. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt Studenec - vzhod

Ivančna Gorica

10. 02. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt Centov hrib v delu enote urejanja prostora ŠES-OPPNa

Ivančna Gorica

09. 02. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 117 Poslovna stavba – križišče Celovška – Gospodinjska

Ljubljana

06. 02. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 450 Ilovica ob Jurčkovi 4

Ljubljana

31. 01. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev območja Žusterna, območje I in A3

Koper

16. 01. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 483 Ruska dača

Ljubljana

09. 01. 2023

CPVO ni treba izvesti