Skoči do osrednje vsebine

Odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje občinskih podrobnih prostorskih načrtov

Prikazani so seznami planov, za katere je ministrstvo, pristojno za okolje, odločilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam odločitev
Naziv Občina Datum Datoteka Odločitev
Občinski podrobni prostorski načrt 132 Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo - zahod

Ljubljana

19. 10. 2022

CPVO ni treba izvesti

Druge spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za staro jedro Kamne Gorice

Radovljica

19. 10. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 347 Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo - vzhod

Ljubljana

18. 10. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Stahovica 2

Kamnik

17. 10. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za del območja EUP SV-8 na Sladkem Vrhu

Šentilj

14. 10. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za del območja Ta 1-C, območje ob Dvorakovi ulici v Mariboru

Maribor

13. 10. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 106-02: Širitev in sanacija kamnoloma Zabukovje – Podvrh II

Sevnica

13. 10. 2022

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za območje VE1/057-Stara vas (OPPN_03)

Velenje

12. 10. 2022

CPVO ni treba izvesti

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Taborje II na območju EUP LAU-5

Laško

11. 10. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za območje rekreacijskih in zelenih površin v naselju Pesnica, ID 2752

Pesnica

10. 10. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za enoti urejanja prostora MA21, MA22 in del ZN8

Majšperk

10. 10. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora LI-54 SSa

Litija

05. 10. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo na območju PEUP LS9/010, Arnače – zahod (OPPN_80)

Velenje

04. 10. 2022

CPVO ni treba izvesti

Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za črpalno hidroelektrarno Avče

Kanal ob Soči

04. 10. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za območje EUP ZGP6

Poljčane

29. 09. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetije Jelenc na Prezrenjah

Radovljica

29. 09. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt pod Pohorjem

Maribor

29. 09. 2022

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora ME 14 – poselitveno območje Mezgovci

Dornava

28. 09. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja KA 132

Kamnik

27. 09. 2022

CPVO je treba izvesti

Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pretežno stanovanjsko rabo na območju vzhodno od Prežihove ulice v Lenartu v Slovenskih goricah

Lenart

27. 09. 2022

CPVO ni treba izvesti