Skoči do osrednje vsebine

Odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje občinskih podrobnih prostorskih načrtov

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam odločitev
Naziv Občina Datum Datoteka Odločitev
Občinski podrobni prostorski načrt za območje širitve pridobivalnega prostora Kamnoloma Paka

Velenje

21. 08. 2022

Odločba (pdf, 203 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za del območja HO 01/6 – doživljajski park v k.o. Spodnje Hoče

Hoče-Slivnica

16. 08. 2022

Odločba (pdf, 197 KB)

CPVO ni treba izvesti

Spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za območje Košnica

Celje

12. 08. 2022

Odločba (pdf, 222 KB)

CPVO ni treba izvesti

Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zbirni center za odpadke Občine Poljčane

Poljčane

12. 08. 2022

Odločba (pdf, 182 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo CIDO Šentrupert

Šentrupert

03. 08. 2022

Odločba (pdf, 192 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora SO 53 (Športno rekreacijski center Fazanerija)

Murska Sobota

27. 07. 2022

Odločba (pdf, 182 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih – kmetija Toman

Žalec

26. 07. 2022

Odločba (pdf, 183 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 105 Klinike

Ljubljana

26. 07. 2022

Odločba (pdf, 183 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi

Selnica ob Dravi

26. 07. 2022

Odločba (pdf, 213 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za del območja Tezno Te2-C (Eurospin Tezno

Maribor

25. 07. 2022

Odločba (pdf, 181 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za območje TRŽ 23 Severni priključek

Tržič

22. 07. 2022

Odločba (pdf, 220 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za del območja PP 02/2, Pod Planiko – jug, v k.o. Slivniško Pohorje

Hoče-Slivnica

22. 07. 2022

Odločba (pdf, 220 KB)

CPVO ni treba izvesti

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa (SD OPPN 3)

Šmartno pri Litiji

21. 07. 2022

Odločba (pdf, 195 KB)

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetije v Vadarcih, ID 2674

Puconci

21. 07. 2022

Odločba (pdf, 216 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora kamnoloma Andraž (AP 26)

Polzela

21. 07. 2022

Odločba (pdf, 224 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt Soča

Idrija

20. 07. 2022

Odločba (pdf, 222 KB)

CPVO ni treba izvesti

Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta ureditve Športnega parka Trate

Središče ob Dravi

18. 07. 2022

Odločba (pdf, 190 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za del območja ŠM 20/3 – poslovna cona Šmarje pri Jelšah, ID 2443

Šmarje pri Jelšah

14. 07. 2022

Odločba (pdf, 209 KB)

CPVO ni treba izvesti

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja S 25 v Mariboru

Maribo

12. 07. 2022

Odločba (pdf, 189 KB)

CPVO ni treba izvesti

Tretje spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah

Radovljica

08. 07. 2022

Odločba (pdf, 218 KB)

CPVO ni treba izvesti