Skoči do osrednje vsebine

Odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje občinskih podrobnih prostorskih načrtov

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam odločitev
Naziv Občina Datum Datoteka Odločitev
Občinski podrobni prostorski načrt Južna obvoznica mesta Sežana – faza 1 za območje EUP SŽ-131 v Sežani

Sežana

26. 09. 2022

Odločba (pdf, 224 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt Lokovina LO 3-2

Dobrna

26. 09. 2022

Odločba (pdf, 191 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 498 Regentova center

Ljubljana

20. 09. 2022

Odločba (pdf, 178 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za obvoznico Gabrovka

Litija

16. 09. 2022

Odločba (pdf, 179 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za ekonomsko poslovno cono 2 v delu EUP OR 51

Ormož

16. 09. 2022

Odločba (pdf, 179 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora ŠE 1/15

Žalec

16. 09. 2022

Odločba (pdf, 203 KB)

CPVO ni treba izvesti

Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Lipje

Središče ob Dravi

15. 09. 2022

Odločba (pdf, 1 MB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora DŽ-79

Domžale

15. 09. 2022

Odločba (pdf, 178 KB)

CPVO ni treba izvesti

Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja ME-26I območje RTP 110/20kV Mengeš s kabelskimi in daljnovodnimi priključki na obstoječe elektro omrežje

Mengeš

15. 09. 2022

Odločba (pdf, 179 KB)

CPVO ni treba izvesti

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta »Lokacijski načrt za gradnjo Doma starejših občanov v naselju Videm«

Videm-Dobrepolje

14. 09. 2022

Odločba (pdf, 178 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za del območja EUP LJ09

Ljutomer

12. 09. 2022

Odločba (pdf, 187 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov v Repnjah (OPPN Kmetijski objekti Bergant)

Vodice

07. 09. 2022

Odločba (pdf, 1 MB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za drugi del enote urejanja GR 36

Gornja Radgona

07. 09. 2022

Odločba (pdf, 1020 KB)

CPVO ni treba izvesti

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja BI 5 – v Gornji Bistrici

Črenšovci

01. 09. 2022

Odločba (pdf, 1 MB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt Soseska na Potoški cesti

Logatec

31. 08. 2022

Odločba (pdf, 202 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KR 7

Cankova

26. 08. 2022

Odločba (pdf, 180 KB)

CPVO ni treba izvesti

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za del območja S2 – Ratanska vas

Rogaška Slatina

25. 08. 2022

Odločba (pdf, 1 MB)

CPVO ni treba izvesti

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Zagradec v Občini Ivančna

Ivančna Gorica

24. 08. 2022

Odločba (pdf, 283 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za del območja Pobrežje Po1-SD – oskrbovana stanovanja

Maribor

22. 08. 2022

Odločba (pdf, 223 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko pozidavo ob Ulici Maksa Liplina v Razvanju

Maribor

22. 08. 2022

Odločba (pdf, 223 KB)

CPVO ni treba izvesti