Skoči do osrednje vsebine

Odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje občinskih podrobnih prostorskih načrtov

Prikazani so seznami planov, za katere je ministrstvo, pristojno za okolje, odločilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam odločitev
Naziv Občina Datum Datoteka Odločitev
Občinski podrobni prostorski načrt Stara vojašnica

Postojna

09. 01. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za umestitev fotonapetostne elektrarne na območju odlagališča za sedimente

Brežice

05. 01. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetije Tašner, Ločič

Trnovska vas

23. 12. 2022

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za del območja EUP SL 16 v k.o. Čreta

Hoče-Slivnica

21. 12. 2022

CPVO ni treba izvesti

Prve spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja NA6 Pivka - 1. faza

Naklo

16. 12. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt Stanovanjska soseska v Dovcah

Logatec

13. 12. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora GR 47

Gornja Radgona

09. 12. 2022

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt mestnega jedra Ribnice

Ribnica

09. 12. 2022

CPVO ni treba izvesti

Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja VP 14/2

Ig

08. 12. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 299 Vožarski pot

Ljubljana

07. 12. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za območje gospodarske cone Grm – DNV-005

Trebnje

06. 12. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora LD07 v Lazah pri Dramljah

Šentjur

05. 12. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt v delu EUP LI-20 SSa v Litiji

Litija

02. 12. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetije Kolar v občini Žetale

Žetale

02. 12. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 256 Stara Šiška

Ljubljana

01. 12. 2022

CPVO ni treba izvesti

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovino Lidl v Sinji Gorici, ID 2984

Vrhnika

01. 12. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt Otok ljubezni pri Ižakovcih

Beltinci

21. 11. 2022

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za del območja Turistične cone Drtijščica C

Lukovica

21. 11. 2022

CPVO je treba izvesti

Druge spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko cono Trebnje (SD OPPN IC 2 Trebnje)

Trebnje

18. 11. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt Turistični kompleks Vrhovlje pri Kožbani

Brda

17. 11. 2022

CPVO ni treba izvesti