Skoči do osrednje vsebine

Odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje občinskih podrobnih prostorskih načrtov

Prikazani so seznami planov, za katere je ministrstvo, pristojno za okolje, odločilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam odločitev
Naziv Občina Datum Datoteka Odločitev
Občinski podrobni prostorski načrt 33 Center Gameljne - zahod

Ljubljana

28. 02. 2023

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora JE13 Ptuj - gospodarska cona 7 (južno in vzhodno od Puhove ulice in njenega podaljška do Dornavske ceste)

Ptuj

22. 02. 2023

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za poslovni objekt z mikrobiološkim laboratorijem ob Ptujski cesti v Mestni občini Maribor

Maribor

16. 02. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt Studenec - vzhod

Ivančna Gorica

10. 02. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt Centov hrib v delu enote urejanja prostora ŠES-OPPNa

Ivančna Gorica

09. 02. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 117 Poslovna stavba – križišče Celovška – Gospodinjska

Ljubljana

06. 02. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 450 Ilovica ob Jurčkovi 4

Ljubljana

31. 01. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev območja Žusterna, območje I in A3

Koper

16. 01. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 483 Ruska dača

Ljubljana

09. 01. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt Stara vojašnica

Postojna

09. 01. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za umestitev fotonapetostne elektrarne na območju odlagališča za sedimente

Brežice

05. 01. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetije Tašner, Ločič

Trnovska vas

23. 12. 2022

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za del območja EUP SL 16 v k.o. Čreta

Hoče-Slivnica

21. 12. 2022

CPVO ni treba izvesti

Prve spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja NA6 Pivka - 1. faza

Naklo

16. 12. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt Stanovanjska soseska v Dovcah

Logatec

13. 12. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora GR 47

Gornja Radgona

09. 12. 2022

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt mestnega jedra Ribnice

Ribnica

09. 12. 2022

CPVO ni treba izvesti

Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja VP 14/2

Ig

08. 12. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 299 Vožarski pot

Ljubljana

07. 12. 2022

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za območje gospodarske cone Grm – DNV-005

Trebnje

06. 12. 2022

CPVO ni treba izvesti