Skoči do osrednje vsebine

Odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje občinskih podrobnih prostorskih načrtov

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam odločitev
Naziv Občina Datum Datoteka Odločitev
Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetije Kolar v občini Žetale

Žetale

02. 12. 2022

Odločba (pdf, 180 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 256 Stara Šiška

Ljubljana

01. 12. 2022

Odločba (pdf, 182 KB)

CPVO ni treba izvesti

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovino Lidl v Sinji Gorici, ID 2984

Vrhnika

01. 12. 2022

Odločba (pdf, 209 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt Otok ljubezni pri Ižakovcih

Beltinci

21. 11. 2022

Odločba (pdf, 201 KB)

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za del območja Turistične cone Drtijščica C

Lukovica

21. 11. 2022

Odločba (pdf, 224 KB)

CPVO je treba izvesti

Druge spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko cono Trebnje (SD OPPN IC 2 Trebnje)

Trebnje

18. 11. 2022

Odločba (pdf, 192 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt Turistični kompleks Vrhovlje pri Kožbani

Brda

17. 11. 2022

Odločba (pdf, 179 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za območji PR39 ZP in PR99 CU – Park jezero Prevalje

Prevalje

17. 11. 2022

Odločba (pdf, 178 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za območje premogovnika Velenje na območju Občine Šoštanj

Šoštanj

16. 11. 2022

Odločba (pdf, 231 KB)

CPVO je treba izvesti

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta poslovno-stanovanjske cone (C-6) zahodno od Partizanske ceste v Lenartu v Slovenskih goricah

Lenart

11. 11. 2022

Odločba (pdf, 193 KB)

CPVO ni treba izvesti

Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja RA 46 v k. o. Radlje ob Dravi

Radlje ob Dravi

11. 11. 2022

Odločba (pdf, 191 KB)

CPVO ni treba izvesti

Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji

Ljubno ob Savinji

10. 11. 2022

Odločba (pdf, 235 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt na območju LAU-59-del

Laško

09. 11. 2022

Odločba (pdf, 193 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt Jurkovec 2

Ormož

08. 11. 2022

Odločba (pdf, 180 KB)

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za del EUP BL02 in BL14

Sevnica

08. 11. 2022

Odločba (pdf, 285 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora PE 6

Tišina

07. 11. 2022

Odločba (pdf, 190 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev naselje Dolga lesa II v Občini Ormož

Ormož

28. 10. 2022

Odločba (pdf, 264 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt Turistično območje Gozdna šola – vzhodni del

Mozirje

26. 10. 2022

Odločba (pdf, 204 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za del območja CR43/4-A

Cerklje na Gorenjskem

21. 10. 2022

Odločba (pdf, 179 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora TO 9

Sveti Tomaž

20. 10. 2022

Odločba (pdf, 220 KB)

CPVO ni treba izvesti