Skoči do osrednje vsebine

Odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje občinskih podrobnih prostorskih načrtov

Prikazani so seznami planov, za katere je ministrstvo, pristojno za okolje, odločilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam odločitev
Naziv Občina Datum Datoteka Odločitev
Občinski podrobni prostorski načrt 95 Južni trg

Ljubljana

20. 03. 2024

CPVO je treba izvesti

OPPN SLJ 10 - Halda vzhod Jesenice

Jesenice

11. 03. 2024

CPVO je treba izvesti

Spremembe in dopolnitve Lokacijskega načrta za območje urejanja BP 9/1 Jub Dol, za del območja DI18 - JUB

Dol pri Ljubljani

07. 02. 2024

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 474 Partnerstvo Celovška 4

Ljubljana

01. 02. 2024

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 473 Partnerstvo Celovška 3

Ljubljana

25. 01. 2024

CPVO ni treba izvesti

Druge spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Leški hrbet

Radovljica

23. 01. 2024

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 476 Partnerstvo Celovška 2

Ljubljana

23. 01. 2024

CPVO ni treba izvesti

Spremembe in dopolnitve št. 3 Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tris Kanižarica

Črnomelj

19. 01. 2024

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt IC Tojnice 2

Vrhnika

19. 01. 2024

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko območje NA-24 Prihova, Nazarje

Nazarje

11. 01. 2024

CPVO ni treba izvesti

Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Livada Žovšče«

Škofja Loka

05. 01. 2024

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za protipotresno prenovo s prizidavo 5 stolpnic ob Roški cesti in 3 stolpnic ob Streliški ulici

Ljubljana

03. 01. 2024

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za del območja EUP ŠE 1/17 v Šempetru

Žalec

14. 12. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za območje enote urejanja prostora LE01 Center Lesce (7. Zgornja terasa)

Radovljica

12. 12. 2023

CPVO ni treba izvesti

OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena – center krožnega gospodarjenja Maribor-1 na Taboru (KROG Mb1 del območja Ta 13 P in Ta 14 P), ID 3653

Mestna občina Maribor

28. 11. 2023

CPVO je treba izvesti

OPPN za območje TI 78, ID 2914

Gorišnica

08. 11. 2023

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt EUP BT 29 Ptuj – površine za industrijo ob Dravi

Ptuj

08. 11. 2023

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 470 velike Gameljne zahod - del

06. 11. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno cono Slovenska vas, EUP SLV-01

Brežice

25. 10. 2023

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 412 Železniška tovorna postaja - del (JA-362)

Ljubljana

20. 10. 2023

CPVO ni treba izvesti