Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev

Rok za prijavo je potekel.

Programi usposabljanj za otroke in mlade ter sofinanciranje aktivnosti na področjih, ki so razdeljeni v naslednje tri sklope: 
SKLOP A: IKT vsebine za dekleta in ženske
Namen aktivnosti v okviru tega sklopa je ustvariti ustrezno podporno in vključujoče okolje, ki spodbuja raziskovanje ter stremi k ustvarjanju vključujoče in enakopravne družbe ter večje odločanje deklet in žensk za študijsko oz. karierno pot na področju IKT.


SKLOP B: Napredne digitalne tehnologije 
Namen sklopa B je otrokom in mladim zagotoviti priložnosti za spoznavanje in učenje o naprednih digitalnih tehnologijah, kot so umetna inteligenca, tehnologija veriženja blokov, podatkovna analitika in velepodatki, internet stvari, obogatena resničnost, navidezna resničnost, 3D tiskanje, kvantno računalništvo, računalništvo na robu, robotika in avtomatizacija, biometrija, računalništvo v oblaku, avtonomna vozila, tehnologija 5G. Prek aktivnosti tega sklopa bodo udeleženci razvijali spretnosti in znanja ter spoznavali, raziskovali razvoj in spoznavali zanimive poklice prihodnosti, ki se razvijajo na področju IKT.


SKLOP C: Dvig digitalnih kompetenc otrok in mladih 
Namen sklopa C je podpora najrazličnejšim dejavnostim za otroke in mlade, ki so zanimive, vključujoče, vsebinsko ustrezne glede na pogoje razpisa ter omogočajo praktično učenje in s tem razvoj digitalnih kompetenc otrok in mladih. Pri projektih v okviru sklopa C je ključno, da so aktivnosti vezane na dvig digitalnih kompetenc otrok in mladih, promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev, digitalno preobrazbo ter digitalne tehnologije in storitve.
Programi, ki bodo sofinancirani z javnim razpisom, morajo pokrivati vseh 5 kategorij in vsaj 5 elementov digitalnih kompetenc, kot jih predvideva okvir digitalnih kompetenc za državljane (DigComp 2.2.) in se izvajajo v obliki neformalnih usposabljanj, kot so tečaji, delavnice, učni tabori in druge oblike dela z mladimi. Trajanje usposabljanj, ki bodo financirana, je določeno in znaša 22 ur, pri čemer so usposabljanja lahko sestavljena iz različnih vsebinskih elementov. Bistven element usposabljanj je preplet teoretičnih in praktičnih vidikov, katerega namen je v dvig digitalnih kompetenc otrok in mladih.

Ministrstvo bo za potencialne prijavitelje v kratkem organiziralo informativno delavnico, kjer bo javni razpis podrobneje predstavljen. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: https://www.mdp.gov.si/.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mdp@gov.si s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev« in sklicem na št. zadeve 430-6/2023-3150.

Kontakt

gp.mdp@gov.si