Skoči do osrednje vsebine

Svet za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

Svet za območja z omejenimi možnostmi je posvetovalno telo ministrice, pristojne za kmetijstvo, ki posreduje mnenja, predloge in pobude o ključnih izzivih in pomembnejših odločitvah na področju območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Pomembni so zlasti izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ohranjanje obdelanosti kmetijskih zemljišč, izkoristek razvojnega potenciala in novih delovnih mest, ustvarjanje pogojev za bivanje z izboljšanjem infrastrukture in poseljenost podeželja.