GOV.SI

Strokovni svet Republike Slovenije za šport

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Strokovni svet Republike Slovenije za šport opravlja sledeče naloge: 

  • določa programe usposabljanja za opravljanje strokovnega dela v športu, nosilce usposabljanja ter način preverjanja usposobljenosti, 
  • določi ustrezno strokovno izobrazbo za strokovne delavce v športu,
  • ugotavlja in določa, katera nacionalna panožna športna zveza ima pooblastilo iz četrtega odstavka 8. člena Zakona o športu,
  • določi kriterije za kategorizacijo vrhunskih športnih dosežkov in trajanje naziva vrhunskih športnik,
  • daje mnenja in predloge: k določitvi predloga nacionalnega programa, k določitvi nalog v športu, k letnemu programu, k normativom in standardom za izvajanje letnega programa, k postopku za preverjanje uživanja nedovoljenih poživil, k predlogom zakonov in drugih predpisov, ki zadevajo področje športa, in k drugim strokovnim nalogam nacionalnega pomena.