GOV.SI

Strokovni svet Republike Slovenije za šport

Strokovni svet Republike Slovenije za šport opravlja sledeče naloge: 

  • določa podrobnejše pogoje in kriterije za registracijo in razvrstitev v naziv kategoriziranega športnika,
  • določa, katera nacionalna panožna športna zveza ima za posamezno športno panogo pooblastilo za pripravo, spremljanje in izvajanje programa usposabljanja na podlagi Zakona o športu,
  • daje mnenje k predlogu za kandidaturo za organizacijo velike mednarodne prireditve,
  • daje mnenje k predlogu zakona in drugih predpisov, ki urejajo in posegajo na področje športa,
  • daje strokovna mnenja na področju športa,
  • seznani se s poročilom o izvajanju nacionalnega programa in
  • seznani se s poročilom inšpektorata, pristojnega za področje športa. .