Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Na Dobu s predstavitvijo zbornika in odprtjem muzejske zbirke obeležili 60-letnico zavoda

  V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni je danes, 10. septembra 2019, potekala slovesnost ob praznovanju 60-letnice zavoda.

  Sodelavci zavoda Dob so zbrali pestro gradivo, predstavljeno v zborniku, v katerem se odraža 6. desetletij delovanja zapora. Zbornik bogatijo tudi arhivsko slikovno gradivo in osebna pričevanja nekdanjih zaposlenih v zavodu. V muzejski zbirki so predstavljene vsebine od zgodovinskega razvoja izvrševanja kazni, kazenske zakonodaje, do predstavitve današnjega zavoda Dob in Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij kot celote. Zbirki poseben pečat dajejo tudi razstavljeni eksponati.

 • Na obisku v Sloveniji delegacija pravosodnega ministrstva Republike Severne Makedonije

  Državna sekretarka z Ministrstva za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan je danes sprejela delegacijo pravosodnega ministrstva Republike Severne Makedonije, ki jo vodi državni sekretar Faton Selami.

 • Strokovni posvet ob sprejemu novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N)

  Center za izobraževanje v pravosodju je v petek, 6. septembra 2019 organiziral strokovni posvet ob sprejemu novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N).

 • Okrogla miza z naslovom: Temelji pravne države

  Na pobudo Vrhovnega sodišča je danes, v petek, 6. septembra 2019, v veliki dvorani Državnega zbora poteka okrogla miza z naslovom Temelji pravne države, ki so jo soorganizirali Državni zbor, Vrhovno sodišče in Ministrstvo za pravosodje.

 • Ministrstvo za pravosodje spremlja izvajanje postopkov zaradi insolventnosti

  Ministrstvo vseskozi spremlja izvajanje insolvenčne zakonodaje, bodisi neposredno preko svojih nadzornih pristojnosti nad upravitelji v postopkih insolventnosti, bodisi preko spremljanja sodne prakse in odločanja sodišč v teh postopkih. Z namenom celovitega spremljanja vseh učinkov insolvenčne zakonodaje v okviru Ministrstva za pravosodje deluje multidisciplinarna implementacijska skupina.

 • Srečanje državne sekretarke dr. Švarc Pipan z visoko komisarko za človekove pravice Bachelet ob robu Blejskega strateškega foruma

  Državna sekretarka dr. Dominika Švarc Pipan se je 3. septembra 2019, ob robu drugega dne Blejskega strateškega foruma, srečala z visoko komisarko Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet.

 • Promocija Pravne države in demokracije skozi stripovsko izdajo Ustave RS

  Ob izdaji ponatisa Ustave v stripu je danes na prvi šolski dan Ministrica za pravosodje Andreja Katič skupaj z ustavnim sodnikom prof. dr. Matejem Accettom, ob začetku šolskega leta učencem sedmega razreda podelila tiskano izdajo Ustave v stripu. Ministrica Katič in ustavni sodnik Accetto sta Ustave v stripu delila in s tem širila duh ustavne demokracije tudi med najmlajšimi, na Osnovi šoli Prežihovega Voranca v Ljubljani.

 • Delovni sestanek ministrice za pravosodje in ministra za zdravje

  Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je danes na delovnem obisku sestala z ministrom za zdravje Alešem Šabedrom. Ministra sta na srečanju največ pozornosti namenila problematiki akutnega pomanjkanja specializantov klinične psihologije.

 • Ponovno medresorsko in strokovno usklajevanje besedila predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov

  Ministrstvo za pravosodje je danes v ponovno medresorsko in strokovno usklajevanje posredovalo besedilo predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki na sistemski ravni izvaja določbe dveh pravnih aktov Evropske unije iz leta 2016, in sicer Splošne uredbe o varstvu podatkov ter z njo povezane Direktive o varstvu osebnih podatkov za področje policijskega in kazenskega pravosodnega delovanja.

 • Ministrstvo za pravosodje pozdravlja odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije glede sankcioniranja ravnanj z znaki sovražnega govora.

  Ministrstvo za pravosodje pozdravlja odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije glede sankcioniranja ravnanj z znaki sovražnega govora. Zavedamo se vedno večje problematike sovražnega govora, saj ima izjemno negativen vpliv na družbo in družben diskurz.

 • Mednarodno priznanje slovenskemu sodstvu glede krepitve kakovosti sodnega odločanja – Kristalna tehtnica sodstva Sveta Evrope

  Evropska komisija za učinkovitost pravosodja pri Svetu Evrope je med štiri finaliste za bienalno nagrado »Kristalna tehtnica sodstva«, ki bo podeljena oktobra letos v Oslu, uvrstila tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije ter njegov projekt »Izboljšanje kakovosti sodstva«.

 • Ministrica za pravosodje sprejela deželnega glavarja Gradiščanske

  Ministrica za pravosodje Andreja Katič je danes sprejela deželnega glavarja Gradiščanske mag. Hansa Petra Doskozila z delegacijo, ki se te dni mudi na uradnem obisku v Sloveniji. Srečanja se je udeležila tudi državna sekretarka Ministrstva za kulturo mag. Petra Culleto.

 • Ministrica za pravosodje na neformalnem Svetu za pravosodje in notranje zadeve v Helsinkih

  Ministrica za pravosodje se je v petek, 19. julija 2019 udeležila neformalnega Sveta za pravosodje in notranje zadeve, ki potekalo v Helsinkih v okviru finskega predsedovanja Svetu EU.

 • Pravosodna ministrica na Ptuju

  Danes je ministrica za pravosodje Andreja Katič obiskala pravosodne organe na Ptuju - Okrožno državno tožilstvo na Ptuju, Okrožno sodišče Ptuj, Okrajno sodišče Ptuj in Okrajno sodišče Ormož. Ob obisku je ministrica s predstavniki pravosodnih organov spregovorila o že izvedenih in predvidenih novostih in načrtih.

 • Posvet o problematiki dolgotrajnih kadrovskih postopkih imenovanja državnih tožilcev

  Danes je v prostorih Ministrstva za pravosodje na pobudo ministrice Andreje Katič potekal posvet o problematiki dolgotrajnih kadrovskih postopkih imenovanja državnih tožilcev, ki so se ga udeležili predstavniki Vrhovnega državnega tožilstva RS, Specializiranega državnega tožilstva RS, Državnotožilskega sveta in Okrožnega državnega tožilstva Novo mesto, Ljubljana, Koper in Ptuj.

 • Posodobitev zakonodaje na področja sodstva

  Na Ministrstvu za pravosodje je danes potekal sestanek ožje delovne skupine za pripravo normativnih podlag nove zakonodaje na področju organizacije sodstva.

 • Ministrica Katič na rednem mesečnem kolegiju direktorjev ZPKZ in prevzgojnega doma

  Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je danes na povabilo v. d. generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojana Majcna udeležila rednega mesečnega kolegija direktorjev zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma.

 • Ministrica Katič: "Naši argumenti naj bodo odgovorni in premišljeni"

  Izjava za javnost ministrice za pravosodje Andreje Katič ob današnji potrditvi dnevnega reda 10. redne seje Državnega zbora:

 • KPK ne bo več "brezzobi tiger"

  Vlada Republike Slovenije se je s podpisom koalicijske pogodbe zavezala, da bo za učinkovitejši boj proti korupciji in gospodarskemu kriminalu prenovila zakonodajo in zagotovila orodja za učinkovitejše delovanje Komisije za preprečevanje korupcije.

  Predlog besedila Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki ga je na današnji seji določila Vlada Republike Slovenije, tako spreminja oziroma dopolnjuje ukrepe na področju boja proti korupciji s ciljem zviševanja stopnje integritete in omejevanja korupcijskih tveganj v Republiki Sloveniji. To je korak, ki predstavlja uresničitev ene izmed zavez koalicijskih partnerjev.

 • Problematika pomanjkanja izvedencev za področje družinskih razmerij

  Republika Slovenija se že dlje časa srečuje s problematiko pomanjkanja izvedencev iz področja psihologije, zato je ministrica za pravosodje Andreja Katič sklicala posvet z naslovom Problematika pomanjkanja izvedencev za področje družinskih razmerij, ki so se udeležili predstavniki Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za notranje zadeve – Policije, Odvetniške zbornice Slovenije, Komisije za sodno izvedenstvo klinične psihološke stroke pri Zbornici kliničnih psihologov, Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije, Vrhovnega državnega tožilstva in drugi.