Skoči do osrednje vsebine

Minister Dikaučič na prvem političnem trialogu o predlogu uredbe e-CODEX v Bruslju

Minister za pravosodje in predsedujoči Svetu EU za pravosodje Marjan Dikaučič je v Evropskem parlamentu sodeloval na prvem neformalnem političnem trialogu o predlogu uredbe e-CODEX: »Zagotoviti želimo, da bo sistem e-CODEX zaživel kot digitalna informacijska infrastruktura za vse države članice v podporo prihodnjim storitvam e-pravosodja.«

Predlog uredbe e-CODEX je zakonodajni instrument, ki bo formalno vzpostavil sistem e-CODEX na ravni EU. E-CODEX je optimalna rešitev za digitalno komunikacijo med državami članicami v okviru čezmejnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah. Poleg izboljšanja čezmejnega pravosodnega sodelovanja v EU je njegov cilj tudi  okrepiti dostop državljanov in podjetij do pravnega varstva.

Uredba bo omogočila prenos operativnega upravljanja sistema e-CODEX na agencijo eu-LISA, s čimer bo uradno vzpostavila sistem e-CODEX na ravni EU. S tem se bo hkrati zagotovila trajnost sistema, državam članicam pa omogočila hitro, neposredno, zanesljivo in varno čezmejno elektronsko izmenjavo podatkov.

Na trialogu so bila predstavljena pogajalska izhodišča Komisije, splošni pristop Sveta EU ter mandat Evropskega parlamenta. Sogovorniki so se dotaknili točk, ki so za vsako institucijo posebej pomembne. V zvezi z zagotavljanjem neodvisnosti pravosodja so vse tri institucije soglasne, da ga je potrebno posebej nasloviti.

Minister Dikaučič je med drugim poudaril, da je »ključno zagotoviti, da se elektronska izmenjava podatkov prek sistema e-CODEX izvaja varno in zanesljivo.«

Intenzivno delo se bo nadaljevalo na tehnični ravni, s ciljem, da bi našli najboljše kompromisne rešitve. Pričakujemo, da bo dogovor možen že na naslednjem političnem trialogu, ki je predviden v začetku decembra.