Skoči do osrednje vsebine

Minister Dikaučič na obisku pravosodnih deležnikov v Jugovzhodni regiji

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je skupaj s sodelavci, v sklopu vladnega obiska jugovzhodne regije, obiskal več pravosodnih deležnikov na tem območju.

V jugovzhodni regiji deluje deset pravosodnih organov: sedem sodišč, Državno odvetništvo RS - zunanji oddelek v Novem mestu, Okrožno državno tožilstvo (ODT) v Novem mestu, ter ODT v Ljubljani - zunanji oddelek Kočevje.

Današnji obisk je minister Dikaučič začel v Ribnici, z delovnim posvetom Vlade RS, medtem pa se je državni sekretar Zlatko Ratej spoznal z delom, ki ga opravljajo v javnem podjetju Komunala Črnomelj kot tamkajšnji izvajalci kazenskih sankcij probacije. Direktor Samo Kavčič je ob tej priložnosti poudaril, da je njihova izvajalska organizacija na področju Bele krajine ena ključnih, saj sprejema tudi romsko populacijo, ki jim, poleg dela v splošno korist, omogoča tudi vključevanje v družbo ter pridobivanje socialnih kompetenc. Ekipa državnega sekretarja je nato obiskala še Probacijsko enoto Novo mesto, kjer jih je sprejela vodja Jerca Matoš, ter Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine, kjer so se sestali s predsednikom mag. Markom Gorjupom in direktorjem Tomažem Kordišem.

Sodelovanje z izvajalci sankcij je na področju jugovzhodne regije zelo kvalitetno in strokovno. V času svojega delovanja je UPRO z izvajalci sankcij na območju PE Novo mesto sklenil skupaj 121 Sporazumov o urejanju medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z izvrševanjem dela v splošno koristi, od tega na ozemlju Jugovzhodne Slovenije 76 (62,8%). Pri tem velja izpostaviti Mestno občino Novo mesto, ki je bila med prvimi, ki je začela s to obliko delovanja.

Ministra si je ogledal  Zavod za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Dob pri Mirni, ki je največji zavod, namenjen prestajanju zapornih kazni v Sloveniji. Kapaciteta zavoda je 540 obsojencev v sredini oktobra pa je zasedenost presegla 106 odstotkov. V času prestajanja zapora se obsojenci lahko zaposlijo na hišnih delih, v pralnici, kuhinji, gradbeni skupini in vzdrževanju, ter v montaži Javnega gospodarskega zavoda Rinka. Obsojenci pa se v zavodu lahko tudi izobražujejo v osnovni šoli, poklicnem in srednješolskem usposabljanju preko programov nacionalnih poklicnih kvalifikacij, izobraževanje zunaj zavoda pa poteka tudi v okviru visokošolskih študijskih programov.

Na Okrožnem sodišču v Novem mestu so spregovorili o glavnih izzivih, s katerimi se soočajo,  predsednica sodišča Tatjana Plut ter podpredsednica Valerija Ivanetič Karlič sta ministru predstavili tudi dosežke, pogovor pa je tekel še o digitalizaciji sodišč, učinkovitem pravosodnem sistemu, ter o prenovi sodniške zakonodaje. Minister je ob tem poudaril, kako pomembna je komunikacija med pravosodnimi deležniki.

Današnji regijski obisk je minister Dikaučič zaključil na Javni tribuni v Novem mestu, kjer se je vlada srečala z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji.

Že včeraj pa je državni sekretar Ratej obiskal Okrajno sodišče Kočevje ter Okrožno državno tožilstvo – Zunanji oddelek v Kočevju.

Na Ministrstvu za pravosodje pospešeno vlagamo v investicije v pravosodne sisteme. V letošnjem letu smo tako na območju JV regije izvedli energetsko sanacijo fasade stavbe Okrajnega sodišča v Trebnjem, trenutno pa se pripravlja projektna dokumentacija za energetsko prenovo sodne stavbe in stavbe ZPKZ v Novem mestu (dela se bodo izvajala fazno, začetek predviden prihodnje leto), ter energetska sanacija stavbe Okrajnega sodišča v Kočevju, s sanacijo radona in izgradnjo dvigala (predviden začetek del prihodnje leto) in izgradnja novega kanalizacijskega priključka za Okrajno sodišče v Črnomlju.