Skoči do osrednje vsebine

Minister Dikaučič je nagovoril udeležence konference direktorjev Evropske mreže za usposabljanje v pravosodju

Na Konferenci direktorjev Evropske mreže za usposabljanje v pravosodju (EJTN) o vplivu krize COVID19 in razvoju izobraževalnih metod v prihodnosti. Minister Dikaučič: »Uporaba novih tehnologij v izobraževanju zahteva fleksibilen pristop, ki omogoča optimalno uporabo uveljavljenih, tradicionalnih metod in prednosti novih tehnologij.«

V okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU je v sodelovanju s predhodno predsedujočo Portugalsko v Lizboni in preko videopovezave potekala konferenca direktorjev Evropske mreže za usposabljanje v pravosodju (EJTN). EJTN je glavna platforma in promotor za usposabljanje in izmenjavo znanja evropskega pravosodja ter zastopa interese več kot 120.000 evropskih sodnikov, tožilcev in pravosodnih trenerjev po vsej Evropi.

Današnja konferenca je zagotovila platformo za mreženje in forum za izmenjavo mnenj med direktorji, namestniki direktorjev in predstavnikov centrov za izobraževanje v pravosodju v državah članicah EU ter predstavlja pomemben mejnik pri izvajanju strateškega načrta EJTN 2021 – 2027. Poleg tega je omogočila poglobljeno razpravo o načinih za premagovanje izzivov, ki so se pojavili zaradi pandemije COVID-19.

Predsedujoči Svetu EU za pravosodje in minister za pravosodje Republike Slovenije Marjan Dikaučič je v otvoritvenem nagovoru posebej izpostavil vlogo sodnikov in tožilcev držav članic Evropske unije pri zagotavljanju ustrezne uporabe in spoštovanja prava Evropske unije. Za to je potrebna zadostna raven usposobljenosti, ki jo lahko zagotovi le izobraževanje ter usposabljanje vseh, ki delujejo v pravosodnih sistemih držav članic.

Minister Marjan Dikaučič

Minister Marjan Dikaučič

1 / 2