Skoči do osrednje vsebine

Sprejeta novela kazenskega zakonika

Državni zbor je na svoji seji včeraj v tretji obravnavi sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika. Večina pravkar sprejete novele se nanaša na prenos določb številnih direktiv Evropske unije ter konvencij Sveta Evrope in Organizacije združenih narodov v slovensko notranje kazensko materialno pravo, zato spremembe in dopolnitve obravnavajo zelo različna področja življenja.

Spremembe in dopolnitve že obstoječih kaznivih dejanj, pa tudi nekatera nova kazniva dejanja iz navedenih dokumentov, namreč posegajo na področja zatiranja terorizma, trgovine s človeškimi organi, ter s ponarejenimi zdravili in drugimi medicinskimi izdelki.

Dograjuje se ureditev glede prepovedanih ravnanj v športu in glede uničevanja svetovne kulturne dediščine. Določa pa tudi novo kaznivo dejanje prisilnega izginotja v okviru kaznivega dejanja ugrabitve in izboljšuje kazensko-pravna ureditev nedovoljenih posegov v informacijske sisteme, zlorab trga finančnih instrumentov in ponarejanja denarja, ter zaščita pred goljufijami z negotovinskimi plačilnimi sredstvi. Nekaj sprememb in dopolnitev v sprejeti noveli Kazenskega zakonika so bili tudi predlogi, ki izhajajo iz prakse pristojnih organov.

Predlogi amandmajev, v skladu s katerimi bi se med drugim uveljavitev zakona odložila vsaj za štiri mesece, v zakonodajnem postopku niso bili sprejeti. Navedeno ocenjujemo kot pozitivno, saj se z implementacijo določenih direktiv mudi zaradi pregledov zakonodaje s strani Evropske komisije.

Čimprejšnja uveljavitev zakona je pomembna tudi z vsebinskega vidika, saj so na podlagi direktiv in konvencij, ki so z novelo Kazenskega zakonika prenesene v slovenski pravni red, določene pomembne nove inkriminacije na področjih trgovine z deli človeškega telesa in ponarejenih zdravil, na področju goljufij s finančnimi sredstvi, negotovinskimi plačilnimi sredstvi in finančnimi instrumenti.