Skoči do osrednje vsebine

Zaprisega sodnih izvedencev, sodne cenilke in sodnih tolmačk pred državnim sekretarjem Zlatkom Ratejem

Danes je na Ministrstvu za pravosodje potekala slovesna zaprisega sodnih izvedencev, sodne cenilke in dveh sodnih tolmačk.

Skupaj je zapriseglo dvanajst sodnih strokovnjakov. Državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Zlatko Ratej je v nagovoru izpostavil, da se v procesih odločanja pred sodišči in drugimi organi povečuje potreba po znanju strokovnjakov. Njihova pomoč je nujna, da se pri sodnih in drugih postopkih doseže cilj – sprejeti pravično, transparentno, na strokovnih temeljih argumentirano odločitev, ki jo bodo vsi udeleženci postopkov sposobni razumeti. Funkcija sodnih strokovnjakov nosi posebno odgovornost, saj s svojim ravnanjem krojijo usodo udeležencev v postopkih. Današnja zaprisega zato predstavlja tudi moralno zavezo, da bodo pri opravljanju sodnega izvedenstva, cenilstva in tolmačenja ravnali pošteno, preudarno in strokovno.

Državni sekretar Ratej je novozapriseženim sodnim strokovnjakom izrazil zaupanje, da bodo s svojo vlogo v sodnih in drugih postopkih pripomogli k zagotavljanju pravičnih, argumentiranih in razumljivih odločitev in jim zaželel veliko uspeha pri prihajajočih izzivih.

Državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Zlatko Ratej

Državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Zlatko Ratej

1 / 3