Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Zlatko Ratej na konferenci glede implementacije prenovljene Uredbe Bruselj IIa

Prenovljena Uredba Bruselj IIa prinaša številne izboljšave v korist državljanov EU, še posebej otrok. Omogočila bo lažje in hitrejše čezmejno uveljavljanje odločb o razvezi, prenehanju življenjske skupnosti ali razveljavitvi zakonske zveze, pa tudi odločb v zvezi s starševsko odgovornostjo in protipravnim odvzemom otrok.

V skupni organizaciji Evropske komisije in slovenskega predsedstva Svetu EU je v hibridni obliki potekala Konferenca glede implementacije prenovljene Uredbe Bruselj IIa. Uredba, ki se bo pričela uporabljati avgusta prihodnje leto, predstavlja temeljni gradnik evropskega pravosodnega sodelovanja v čezmejnih zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo, vključno z varstvom in vzgojo otroka, pravico do stikov z otrokom in mednarodno ugrabitvijo otroka.

Državni sekretar Ratej: »Jasna in pregledna pravila, ki bodo omogočila hitro in učinkovito uveljavljanje pravic mednarodnih parov so ključnega pomena, tudi z vidika varovanja največje koristi otroka.«

Prenovljena Uredbe Bruselj IIa bo državljanom omogočila lažje in hitrejše čezmejno uveljavljanje odločb o razvezi, prenehanju življenjske skupnosti ali razveljavitvi zakonske zveze, pa tudi odločb v zvezi s starševsko odgovornostjo in protipravnim odvzemom otrok.

Eden od glavnih ciljev prenovitve je izboljšati veljavne predpise, ki ščitijo otroke v čezmejnih sporih glede starševske odgovornosti in na primer zadevajo pravico do varstva in vzgoje, pravico do stikov in protipravni odvzem. Poleg tega v celoti odpravlja eksekvaturo za odločbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo, kar bo državljanom omogočilo prihranek časa in denarja ob prenosu odločbe iz ene države članice v drugo, hkrati pa z namenom zagotovitve enakopravnosti strank v postopku predvideva več procesnih varovalk.