Skoči do osrednje vsebine

Minister za pravosodje obiskal pravosodne deležnike v pomurski regiji

Minister Marjan Dikaučič je v sklopu vladnega regijskega obiska, skupaj s sodelavci, obiskal več pravosodnih deležnikov na območju pomurske regije, ter se seznanil z njihovim delom, dosežki in aktualnimi izzivi.

Na območju Pomurske regije deluje osem pravosodnih organov: Okrožno in okrajno sodišče v Murski Soboti, Okrajno sodišče v Lendavi, Ljutomeru in Gornji Radgoni, Delovno sodišče v Mariboru - oddelek v Murski Soboti, Državno odvetništvo RS - zunanji oddelek v Murski soboti, ter Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti.

Obisk Pomurja je minister začel z delovnim posvetom Vlade RS v Murski Soboti, medtem pa je državni sekretar Zlatko Ratej s sodelavci obiskal Pomursko gospodarsko zbornico, kjer so spregovorili tudi o prenovi insolvenčne zakonodaje, ki jo pripravljamo na ministrstvu za pravosodje. Ukrepi nove zakonodaje so namenjeni podjetjem, ki jim omogočajo prestrukturiranje še preden postanejo insolventni in imajo več možnosti za preživetje, ter posledično ohranitev delovnih mest. 

Dan se je nadaljeval na Okrožnem sodišču v Murski Soboti, na sestanku s predsednikom Brankom Palatinom, ter predsednikom Okrajnega sodišča v Murski Soboti Stanislavom Žižkom. Minister je na sestanku izpostavil prenovo sodniške zakonodaje, katero uvajamo z dvema novima zakonoma, in sicer z Zakonom o sodiščih, ter z Zakonom o sodniški službi. Prenova zakonodaje prinaša izboljšanje poslovanja in učinkovitosti sodišč, sodniškega in sodnega osebja, in sicer na način, da se uvede enoviti prvostopenjski sodnik in vzpostavi sodno okrožje kot osnovna organizacijska enota sodišč. Kasneje so obiskali tudi Okrožno državno tožilstvo (ODT) v Murski Soboti. Po podatkih za prvih osem mesecev leta 2021 je razvidno, da ima ODT v Murski Soboti med okrožnimi državnimi tožilstvi najkrajši povprečni dejanski čas reševanja zadev od pripada do rešitve, kar je pohvalno. Glede na sprejeta merila za kakovost dela državnih tožilcev in uspešnost pregona, ki jih je sprejel Državnotožilski svet, vodja ODT v Murski Soboti ocenjuje, da je tožilstvo v preteklem letu poslovalo ažurno, učinkovito, tožilci pa so pri svojem delu ravnali zakonito in strokovno.

Minister in sodelavci so si ogledali tudi Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, oddelek Murska Sobota. Kapaciteta oddelka znaša 34 zaprtih oseb, trenutna zasedenost je 82%. V zavodu si prizadevajo, da bi bilo čim večje število zaprtih oseb vključenih v procese zaposlovanja, zato zaprtim osebam omogočajo delo na hišnih opravilih. Zaposlovanje v času prestajanja kazni je pomembno, saj si le tako zaprte osebe pridobivajo delovne navade in izkušnje, kar jim po odpustu omogoča lažje vključevanje v procesu aktivnega iskanja zaposlitve.

Dan je minister Dikaučič zaključil na Javni tribuni v Lendavi, kjer se je vlada srečala z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji.

Jutri bosta minister Dikaučič in državni sekretar Ratej obiskala še  Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, Ljutomeru in Lendavi, ter Izvajalca sankcij Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan.

Pomembna prioriteta Ministrstva za pravosodje je skrb za reševanje prostorske problematike in investicijsko vzdrževanje objektov pravosodnih organov. Letos je bila izvedena sanacija dotrajane električne inštalacije v sodni stavbi v Murski Soboti. Obnovili smo tudi stavbo Okrajnega sodišča v Ljutomeru, ter uredili dostop za gibalno ovirane osebe. Izvedli smo delno adaptacijo stare zgradbe Zavoda za prestajanje kazni Zapora Maribor, Oddelek Murska Sobota in z izgradnjo večjega prizidka, s čimer smo pridobili nove prostore upravnega dela zavoda, ter preuredili vhod v zavod s prostorom za sprejem zunanjih obiskovalcev in dvigalom za invalide

Minister s predstavniki sodišča na ogledu prijazne sobe za otroke
1 / 4