Skoči do osrednje vsebine

Uspešna uskladitev instrumentov EU na področju kazenskega prava s pravili EU o varstvu osebnih podatkov

Danes je v Evropskem parlamentu potekal politični trialog o uskladitvi obstoječe Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah in Okvirnega sklepa Sveta o skupnih preiskovalnih skupinah s pravili EU o varstvu osebnih podatkov.

Cilj pogajanj je bila uskladitev omenjenih kazenskopravnih instrumentov s pravili o varstvu osebnih podatkov, natančneje z Direktivo  o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ. Oba instrumenta sta bila namreč sprejeta pred sprejetjem novih pravil EU o varstvu podatkov in ju je bilo zato treba prilagoditi. Današnji politični trialog je bil uspešen, Svet EU in Evropski parlament sta dosegla politični dogovor.

V imenu Sveta EU je na trialogu sodelovala dr. Katja Rejec Longar, direktorica Urada za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč na Ministrstvu za pravosodje.