Skoči do osrednje vsebine

Razpisi Evropske komisije za sofinanciranje projektov v okviru programa »Pravosodje« za 2021-2022

Evropska komisija je v okviru programa »Pravosodje« za leti 2021-2022 dne 22. novembra 2021 objavila razpise za sofinanciranje projektov na področju pravosodja.

Namen programa Pravosodje je krepitev medsebojnega priznavanja in zaupanja med državami članicami. Program spodbuja pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah, spodbuja izobraževanja sodnikov, tožilcev in drugih pravosodnih deležnikov; omogoča učinkovit dostop do pravosodja za posameznike in gospodarstvo na področju Evropske unije ter zagotavlja dosledno in konsistentno uporabo prava Evropske unije.

Na spletni strani Evropske komisije, na portalu »Funding & tender opportunities«, so objavljeni razpisi za nepovratna finančna sredstva, namenjena

  • podpori nacionalnim in mednarodnim projektom s področja e-pravosodja,
  • spodbujanju pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah,
  • podpori mednarodnim projektom na področju izobraževanja in usposabljanja pravosodnih deležnikov s področja civilnega, kazenskega prava ali temeljnih pravic.

 Seznam razpisov:

 

Finančna sredstva Evropske unije so namenjena nevladnim organizacijam, javnim institucijam in drugim organizacijam, ki se neprofitno ukvarjajo z navedenimi področji.

Glavne vrste dejavnosti, ki se financirajo iz programa, so usposabljanje, vzajemno učenje in izmenjava dobrih praks, priprava analiz (študij, raziskav in evalvacij) in druge oblike projektov.

Vse financirane dejavnosti morajo zagotavljati dodano vrednost na ravni Evropske unije.

Dodatne informacije o razpisih so navedene na spletni strani Evropske komisije, programa Pravosodje.

Dodatne informacije v zvezi s programom prejmete na e-naslovu EC-JUSTICE-PROGRAMME@ec.europa.eu.