Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Finančno nadomestilo za izpad dohodka v gozdarskem sektorju

  Skladno z metodologijo iz priloge 1 Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije Covid-19, je Gozdarski inštitut Slovenije izračunal izpad dohodka v sektorju gozdarstva za obdobje epidemije. Lastniki gozdov so tako v skladu z določili Odloka upravičeni do finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije za mesec april 2020. Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila za mesec april lahko upravičenci vložijo od 1. do 15. junija na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

 • Javni razpis za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v današnjem Uradnem listu RS objavilo javni razpis za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom za doniranje hrane.

 • Z današnjim dnem zaključuje z delom dežurna služba na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vzpostavljena zaradi spoprijemanja z epidemijo COVID-19

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da z današnjim dnem zaključuje delo dežurna služba – klicni center (številka 040/390 016) ter predal za elektronsko pošto (cz.mkgp@gov.si), ki smo ju na ministrstvu vzpostavili zaradi spoprijemanja s posledicami širjenja koronavirusa COVID-19 z namenom obveščanja zainteresirane javnosti.

 • Mednarodni teden gozdov v povezavi z mednarodnim letom zdravja rastlin 2020

  Generalna skupščina Združenih narodov, v okviru katerih deluje tudi Mednarodna konvencija za varstvo rastlin (IPPC), je letošnje leto razglasila za mednarodno leto zdravja rastlin. IPPC je mednarodna pogodba, ki je bila uveljavljena leta 1952 in predstavlja okvir za varovanje svetovnih rastlinskih virov pred škodo, ki jo povzročajo bolezni in škodljivci rastlin. Trenutno je 183 držav pogodbenic.

 • Odločitve Vlade Republike Slovenije z 18. redne seje s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada je na 18. redni seji obravnavala in sprejela šest točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Gozdarska inšpekcija junija z nadzorom vožnje v naravnem okolju

  Poudarek letošnjega tedna gozdov je na spoštovanju določil gozdnega bontona. V tem času beležimo povečano število obiskovalcev gozdov, zato je to postala bolj pereča problematika. Gozdarska inšpekcija bo zato v juniju poleg rednega nadzora izvedla tudi več nadzorov vožnje v naravnem okolju in nabiranja gozdnih sadežev in plodov izven rednega delovnega časa. Namen nadzora je zmanjšati število kršiteljev in opozoriti širšo javnost na dolžno spoštovanje tuje lastnine, primernemu obnašanju v gozdu z namenom varovanja gozda in vsega življenja v njem ter na nevarnosti objestnežev, ki z vožnjo uničujejo in ogrožajo naravno okolje, živali in obiskovalce.

 • Zaščitimo nove kmetijske proizvode!

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na spletnih straneh objavilo novo vlogo za zaščito senenega mesa z zajamčeno tradicionalno posebnostjo (ZTP) in vlogo za spremembo potrjene specifikacije za Bovški sir z zaščiteno označbo porekla (ZOP).

 • Teden gozdov: kaj so gozdni in pragozdni rezervati?

  Slovensko gozdarstvo ima skrb za ohranjanje čimbolj naravnega gozda in vse narave že zelo dolgo vgrajeno v delo z gozdom. Tudi zgodovino organiziranega varovanja narave so na Slovenskem začeli gozdarji, ko se je dr. Leopold Hufnagel v letu 1892 odločil, da naj delček roških gozdov ostane pragozd. V nekaterih drugih veleposestniških gozdovih, na primer v snežniških gozdovih in v nekaj gozdnih posestih na Pohorju, so pri delu z gozdovi prav tako iskali poti, ki so bile blizu naravi.

 • Ta teden je Teden gozdov

  Danes se začenja Teden gozdov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije poudarja nujnost spoštovanja gozdnega bontona. Ta obiskovalcem gozdov posebej izpostavlja, da smo v gozdu gostje tako gozda, kot tudi njegovega lastnika.

 • Tretja seja Sveta za vinogradništvo in vinarstvo

  Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pretekli petek, 22. 5., potekala tretja seja Sveta za vinogradništvo in vinarstvo. Seje se je udeležila ministrica dr. Aleksandra Pivec.

 • Posodobljen okvirni terminski načrt objav javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2020

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo nov okvirni terminski načrt objav javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 do konca leta 2020. Roki za oddajo vlog na javne razpise, ki so se iztekli v času začasnih ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, se podaljšajo do 9. 6. 2020.

 • Prenehanje začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni Covid-19

  Vlada RS je sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19). Sklep je objavljen v Uradnem listu RS št. 74/2020. Z njim se določa, da bodo začasni ukrepi iz Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ) ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5. 2020, s 1. 6. 2020 pa bodo v celoti prenehali veljati.

 • Državni sekretar Stanonik na novinarski konferenci pred Tednom gozdov

  Prihodnji teden bo Teden gozdov, letošnje geslo »Skrbno z gozdom!« bo v znamenju spoštovanja gozdnega bontona. Na Zavodu za gozdove je danes potekala novinarska konferenca, na kateri so bile predstavljene aktivnosti v okviru tega tedna. Novinarske konference se je udeležil državni sekretar na MKGP Damjan Stanonik.

 • Mnistrica dr. Pivec na obisku v največji pekarni Žita

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec je danes v Mariboru obiskala Žitovo največjo pekarno. Ogledala si je proizvodnjo, predsednik sekcije za pekarstvo pri GZS, generalni direktor Skupine Žito Janez Bojc pa je ministrico seznanil tudi s stanjem v panogi pekarstva, tudi v luči posledic epidemije Covid-19.

 • Jutri obeležujemo mednarodni dan biotske raznovrstnosti - letos pod geslom »Rešitve so v naravi!«

  Program Združenih narodov za okolje je 22. maj razglasil za Mednarodni dan biotske raznovrstnosti kot spomin na začetek veljavnosti konvencije o biotski raznovrstnosti (Rio de Janeiro, 1992). Letošnji slogan je »Rešitve so v naravi!« (»Our solutions are in Nature«). V Sloveniji ta dan obeležujemo od leta 1996, ko smo postali pogodbenica konvencije. Upadanje biotske raznovrstnosti je ena izmed največjih groženj človeštvu v svetovnem, evropskem pa tudi slovenskem merilu.

 • Zavod za gozdove zaključil s spomladansko sadnjo dreves

  Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je v celoti zaključil obnovo in izvajanje spomladanske sadnje dreves za leto 2020. Ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, pozdravlja opravljene načrtovane aktivnosti zavoda na tem področju z namenom trajnostnega upravljanja z gozdovi.

 • Predlog tretjega zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19

  Vlada Republike Slovenije je včeraj sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic epidemije SARS-COV-2 (#PKP3). S tem že tretjim zaporednim zakonom se določajo začasni ukrepi za obvladovanje posledic epidemije na različnih področjih dela, tudi tistih, ki so v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Tretjič smo praznovali svetovni dan čebel

  Včeraj smo po vsem svetu tretjič praznovali Svetovni dan čebel. Osrednji dogodek je bila Mednarodna konferenca, ki jo je organizirala Organizacija ZN za hrano in kmetijstvo FAO, skupaj z Mednarodno čebelarsko zvezo Apimondio in Kitajsko akademijo za kmetijske vede ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na sedežu Čebelarske zveze Slovenije je popoldne potekala slavnostna seja ob praznovanju svetovnega dne čebel. Organizator dogodka je bil Čebelarska zveza Slovenije.

 • Ministrica dr. Pivec: »Svetovni dan čebel naj bo tudi dan ozaveščanja o pogojih za delo čebelarjev in reševanju problematike preživetja čebel«

  Na sedežu Čebelarske zveze Slovenije v Lukovici je v okviru tretje obeležitve svetovnega dne čebel v Sloveniji, potekala slavnostna seja Čebelarske zveze Slovenije. Čebelarski dogodek, ki je bil prvotno planiran v Dolenjskih Toplicah, je zaradi posledic epidemije Covid-19 potekal v ožjem krogu udeležencev. Seje so se udeležili predstavniki čebelarjev, lokalnih skupnosti, diplomacije ter drugih, ki so bili vključeni v projekt svetovnega dne čebel. S strani ministrstva se je dogodka udeležila ministrica dr. Aleksandra Pivec, ki je v nagovoru poudarila pomen čebelarstva in vlogo države pri podpori te pomembne panoge.

 • Državni sekretar Stanonik na predstavitvi dela Inšpekcije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter ogledu terena

  Bled, Pokljuka, Bohinj, Zatrnik, 20. 5. 2020 – Državni sekretar Damjan Stanonik se je včeraj udeležil vsebinske predstavitve Inšpekcije RS za kmetijstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKLR) o problematiki na področju lovstva. Predstavitvi je sledil terenski ogled o ukrepanjem gozdarske in lovske inšpekcije.