Skoči do osrednje vsebine

Vabimo k podaji pripomb na spremembo Uredbe o izvajanju podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja (PRP) za obdobje 2014 – 2020. Predlog spremembe Uredbe je podlaga za objavo javnega razpisa v letu 2022.

Uredba se spreminja zato, ker so bila z 10. spremembo PRP 2014–2020 na podukrep Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete dodana sredstva na podlagi podaljšanja obdobja izvajanja PRP 2014-2020 in sicer v višini 6 milijonov evrov.

Zaradi podaljšanja obdobja izvajanja PRP 2014-2020 se iz pogojev za vstop v podukrep črta določba, ki je preprečevala kandidiranje za zagonska sredstva kmetijskim gospodarstvom, ki so v prejšnjem programskem obdobju že prejela tovrstna sredstva. Ostale spremembe so redakcijske narave.

Vabimo vse zainteresirane, da morebitne pripombe na spremembo Uredbe pošljejo na e-naslov gp.mkgp@gov.si, in sicer najpozneje do srede, 1. 12. 2021.

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (PRP) za obdobje 2014 - 2020 v letu 2021 je objavljen na spletni strani eDemokracije.