Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 102. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Odločitve s 102. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Obvestilo o razlogih za razrešitev direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov

Vlada je sprejela Obvestilo o razlogih za razrešitev direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Irene Majcen.

Na podlagi Zakona o zavodih ter v zvezi z Zakonom o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlagal Vladi razrešitev Irene Majcen s položaja direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije pred potekom časa, za katerega je bila imenovana.

Na podlagi Zakona o zavodih je direktor lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. Pristojni organ je dolžan razrešiti direktorja, če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi oziroma če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.

Pristojni organ mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.