Skoči do osrednje vsebine

Dr. Podgoršek: »Jugovzhodna regija se lahko ponaša z vrsto dobrih praks in razvojnim potencialom«

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek in državni sekretar Anton Harej sta danes zaključila dvodnevni obisk Jugovzhodne Slovenije v okviru vladnega regijskega obiska. Minister si je ogledal projekt sestal z vodstvom številnih, ogledal nekatera kmetijska gospodarstva, obiskal Krajinski park Kolpa ter si ogledal proizvodnjo v podjetju Dana. Državni sekretar Harej je danes otvoril nove prostore družbe Slovenski državni gozdovi, ter v dveh dneh obiskal številna kmetijska gospodarstva.

Minister je današnji dan začel v Ribnici kjer je potekal vladni posvet. Nadaljeval je z ogledom ceste Krvavčji vrh – Dobravice, kjer si je ogledal primer dobre prakse gradnje gozdnih cest v Občini Semič v zasebnih gozdovih s pomočjo sredstev Programa razvoja podeželja (PRP). Projekt gozdne ceste v dolžini 1680 m je nastal v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, občin Semič in Metlika ter lastnikov gozdov v letih 2020 in 2021.

V nadaljevanju se je minister sestal z vodstvom Občine Mirna, lokalnimi čebelarji in vinarji ter predstavniki Kmetijske zadruge Trebnje. Na sestanku so se pogovorili o aktualnih projektih, ki tečejo na občini in so vezani na področje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Ministru so predstavili tudi nekatere pozitivne projekte in razvojne načrte občine ter priložnosti za prostorski razvoj aktivnosti v občini, predstavili pa so tudi projekt ureditve posestva Lanšprež katerega vsebina bo park medovitih rastlin z osrednjo nacionalno banko medovitih rastlin ter projekt postavitve učnega čebelnjaka. Ministra so seznanili tudi o delovanju Kmetijske zadruge Trebnje ter razvojnimi načrti, ki jih imajo na področju povezovanja z zadrugami. Minister je v razpravi izpostavil pomen povezovanja, kot dober primer pa navedel njihovo angažiranje na področju združevanja zadrug. Nadalje je predstavil tudi nekatere vsebine strateškega načrta skupne kmetijske politike, ki je v javni razpravi in je pomemben tudi za lokalne skupnosti. Dr. Podgoršek je ob koncu programa obiskal podjetje Dana, kjer mu je vodstvo podjetja predstavilo poslovanje, novosti v podjetju ter načrte za naprej. Ministru so pokazali tudi del proizvodnje oz. polnilnice.

Državni sekretar Harej je današnji obisk začel na Ekološki kmetiji Kocjančič, kjer so usmerjeni v pridelavo mleka. Posebnost njihovih krav je, da tudi zunaj prezimujejo, prikazali pa so tudi inovativne načine pridelave mleka in molže. Sledil je obisk podjetja Snežnik kjer si je državni sekretar ogledal lesno proizvodnjo, s predstavniki podjetja in družbe Slovenski državni Gozdovi pa se je pogovoril o načrtovanih investicijah v sodobno lesno-predelovalno proizvodnjo, do katerih bo prišlo v prihodnjih letih. Sledilo je slavnostno odprtje novih prostorov SiDG z imenom SiDG Logistika. Gre za prostore, ki so namenjeni servisnim delavnicam za izvajanje servisov vozil in strojev. Ob odprtju je državni sekretar poudaril »V Sloveniji smo lahko zgled celotni Evropi po trajnostnem, večnamenskem in sonaravnem gospodarjenju z gozdovi. Podjetje Slovenski državni gozdovi gleda v prihodnost in mislim da so cilji podjetja ambiciozni sama pot pa realna in dosegljiva. «

V nadaljevanju obiska je državni sekretar obiskal tudi dve gozdarski kmetiji. V Mozelju je obiskal kmetijo Jurija Senekoviča, ki je bil leta 2016 na kočevski območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije imenovan za naj lastnika gozda. V pogovoru so se dotaknili tudi področja škod po divjadi. Pred odhodom na javno tribuno si je ogledal še posestvo Ugar. Posestvo se je v zadnjih 20 letih razvilo v moderen konjeniški kompleks, ki z odličnimi možnostmi za rejo in trening konj nedvomno spada med najbolj razvite konjeniške centre v tem delu Evrope.