Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Harej na 15. zasedanju kmetijskih ministrov z območja Jugovzhodne Evrope

V Tirani se je včeraj zaključilo 15. zasedanje kmetijskih ministrov z območja Jugovzhodne (JV) Evrope, ki se ga je udeležil državni sekretar Anton Harej. Vsakoletno zasedanje je najpomembnejši dogodek v okviru sodelovanja resornih ministrstev iz držav JV Evrope v Stalni delovni skupini za regionalni razvoj podeželja na območju JV Evrope (Standing Working Group for Regional Rural Development - SWG), v kateri Slovenija sodeluje kot opazovalka.

Zasedanje sta s slovesnostjo otvorila gostiteljica Frida Krifca, albanska ministrica za kmetijstvo in razvoj podeželja in Boban Ilić, generalni sekretar SWG. V sklopu slovesnosti je albansko ministrstvo za kmetijstvo in razvoj podeželja s strani Srbije prevzelo enoletno predsedovanje delovni skupini SWG.

Udeleženci so izmenjali stališča o približevanju partneric Zahodnega Balkana evropski integraciji – predvsem na področju priprav za prevzemanje skupne kmetijske politike, v luči priprave predpristopnih programov za razvoj podeželja (IPARD III) za programsko obdobje 2021-2027. Ocenili so tudi razmere in dinamiko medsosedskega regionalnega sodelovanja ter reform v sklopu kmetijsko-živilskega sektorja na območju JV Evrope, pozornost pa so namenili tudi zaključkom vsakoletnega oktobrskega Foruma kmetijske politike.

Državni sekretar Anton Harej je na zasedanju poudaril, da Slovenija v okviru svojega predsedovanja Svetu EU skrbno zasleduje začrtano politiko glede Zahodnega Balkana  in v tem okviru posebej izpostavil vrh EU-Zahodni Balkan, ki je potekal v oktobru na Brdu pri Kranju. Izpostavil je tudi pomembnost medsebojnega regionalnega sodelovanja pri krepitvi prehranske varnosti na območju EU in JV Evrope, kar je še posebej pomembno v trenutnem času epidemije covid-19. »Pandemija je še okrepila sodelovanje, medsebojno spoštovanje in čezmejno sodelovanje za krepitev Zahodnega Balkana in Evropske unije«.

Izpostavil je tudi pomembnost približevanja držav iz območja JV Evrope k evropski ingtegraciji na področju zakonodaje, politik in institucionalne usposobljenosti ter pripravljenost Slovenije, da jih  pri teh prizadevanjih podpre, kar izkazuje tudi s sodelovanjem v SWG in z udeležbo na ministrskem srečanju.Med državami Zahodnega Balkana obstajajo interesi za razvojno sodelovanje s Slovenijo na področju kmetijske in gozdarske politike, varne hrane ter razvoja podeželja za programsko obdobje 2021-2027. »Slovenija je ena od najbolj gozdnatih držav v Evropi. Zato imamo veliko znanja in izkušenj s trajnostnim, večnamenskim in sonaravnim upravljanjem z gozdovi. To bi želeli deliti z državami Zahodnega Balkana. V prihodnjih mesecih bomo prevzeli vodenje delovne skupine za usklajevanje regionalnega sodelovanja v gozdarstvu in lovstvu na Zahodnem Balkanu. Projekt bo pripravljen skupaj s slovenskim zunanjim ministrstvom ob pomoči SWG in financiran iz mednarodnega razvojnega sodelovanja v programskem obdobju 2022-2023,« je ob tej priložnosti izpostavil državni sekretar Anton Harej.

Ob robu zasedanja je bil med med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo, razvoj podeželja in upravljanje z vodami Republike Severne Makedonije na tehnični ravni podpisan akcijski načrt za dvostransko svetovanje na področju kmetijske in gozdarske politike, politike varne hrane ter politike razvoja podeželja za programsko obdobje 2021-2024.