Skoči do osrednje vsebine

Na Oddelku za komunikacijske projekte zagotavljamo strateško podporo v procesu sprejemanja vladnih politik in komuniciranja o njih ter nudimo strokovno-tehnično pomoč pri pripravi in izvedbi vladnih komunikacijskih aktivnosti.

Vodimo in usklajujemo komunikacijske projekte, ki izhajajo iz prednostnih nalog vlade. Načrtujemo in upravljamo projekte spletnega in digitalnega komuniciranja za prednostne vladne vsebine, komuniciramo o skupnih projektih EU v Sloveniji ter komunikacijsko sodelujemo v več medresorskih delovnih skupinah.

Načrtujemo in usklajujemo urejanje vsebin na osrednjem spletnem mestu državne uprave gov.si ter pripravljamo usmeritve za načrtovanje kriznega komuniciranja vlade, ministrstev in vladnih služb ob različnih kriznih dogodkih.

Naše delo zajema tudi neposredno komuniciranje z državljani in sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami

Urad vlade za komuniciranje sodeluje z nevladnimi organizaciji pri ozaveščanju in obveščanju slovenske javnosti o aktualnih temah. Na podlagi razpisa vsako leto finančno podpremo izbrane komunikacijske in izobraževalne projekte nevladnih organizaciji. Njihove aktivnosti pomembno prispevajo k spodbujanju javne razprave ter učinkovitemu podajanju različnih informacij in stališč.

Arhiv razpisov za sofinanciranje nevladnih organizacij najdete na arhivski strani Urada vlade za komuniciranje.