Skoči do osrednje vsebine

Na Oddelku za komunikacijske projekte zagotavljamo strateško podporo v procesu sprejemanja vladnih politik in komuniciranja o njih ter nudimo strokovno-tehnično pomoč pri pripravi in izvedbi vladnih komunikacijskih aktivnosti.

Vodimo in usklajujemo komunikacijske projekte, ki izhajajo iz prednostnih nalog vlade. Načrtujemo in upravljamo projekte spletnega in digitalnega komuniciranja za prednostne vladne vsebine, komuniciramo o skupnih projektih EU v Sloveniji ter komunikacijsko sodelujemo v več medresorskih delovnih skupinah. Naše delo zajema tudi neposredno komuniciranje z državljani in sodelovanje z nevladnimi organizacijami pri ozaveščanju in obveščanju slovenske javnosti o aktualnih temah.

Načrtujemo in usklajujemo urejanje vsebin na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI, ki omogoča na enem mestu dostop do celostnih, točnih in verodostojnih predstavitvenih informacij o državni upravi. Pripravljamo usmeritve za načrtovanje kriznega komuniciranja vlade, ministrstev in vladnih služb ob različnih kriznih dogodkih.

Od konca 90-ih let skrbimo za ozaveščanje slovenskih državljanov o EU vsebinah in krepitev pozitivne podobe Slovenije v EU. Prav tako skrbimo tudi za centralno izvedbo komunikacijskih aktivnosti med predsedovanji Slovenje Svetu EU.

Upravljamo s spletnim orodjem predlagam.vladi.si, preko katerega se lahko prebivalci Slovenije z oddajo svojih predlogov vključijo v proces oblikovanja vladnih politik. Registrirani uporabniki lahko izpostavijo problematiko, ki po njihovem mnenju ni primerno sistemsko urejena, in predstavijo tudi predlog za njeno ureditev.

Arhiv razpisov za sofinanciranje nevladnih organizacij najdete na arhivski strani Urada vlade za komuniciranje.