Skoči do osrednje vsebine

Urad vlade za komuniciranje je samostojna strokovna služba Vlade Republike Slovenije. Na uradu skrbimo za zagotavljanje javnosti dela vlade in obveščanje domače javnosti o delu predsednika vlade in ministrstev ter pripravljamo in izvajamo komunikacijske kampanje o najpomembnejših programskih prioritetah vlade.

Obenem obveščamo tuje javnosti o delu vlade, predsednika vlade, ministrstev in predsednika države ter o pomembnejših dogodkih v Sloveniji. Zagotavljamo strokovno podporo vladnemu predstavniku za odnose z javnostmi, službam za odnose z javnostmi na ministrstvih in vladnih službah, nudimo komunikacijsko podporo pri večjih državnih dogodkih, kot so državniški obiski ter mednarodna srečanja in konference na najvišji ravni.

Naše delo zajema tudi načrtovanje in izvajanje splošne promocijske dejavnosti države ter izvajanje aktivnosti, povezanih z neposrednim komuniciranjem vlade z državljani. V sodelovanju z vladnim predstavnikom za odnose z javnostmi koordiniramo delovanje svetovalcev za odnose z javnostmi na posameznih ministrstvih, vladnih službah in uradih.

Vodstvo

Organizacijske enote

Iskalnik