Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

Naslov: Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 26 00

E-naslov: is.vog@moku.pg

Odgovorna oseba: Petra Bezjak Cirman, direktorica

Datum prve objave kataloga: 15. 12. 2004

Datum zadnje spremembe: 8. 12. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=43

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Organigram

Notranje organizacijske enote

Sektor za promocijo Slovenije
Špela Vovk, vodja
Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana
01 478 26 30
is.vog@ainevolsleefi

Sektor za vladno komuniciranje
Branko Vidrih, vodja
Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana
01 478 26 30
is.vog@moku.pg

Služba za splošne zadeve
Valerija Obu, vodja
Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana
01 478 26 30
is.vog@moku.pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Valerija Obu

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana

Uradne ure

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.


Katalogi informacij javnega značaja