Skoči do osrednje vsebine

direktorica Urada vlade za komuniciranje
Petra Bezjak Cirman

Avtor: Urad vlade za komuniciranje

Petra Bezjak Cirman, rojena leta 1981 v Brežicah, je direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana novinarka. 

Že kot študentka je začela spoznavati novinarsko delo v Informativnem programu Televizije Slovenija. Potem je novinarsko pot nadaljevala na časopisu Delo, kjer je sprva delala v dopisništvu na Dolenjskem, pozneje pa se je zaposlila v notranjepolitični redakciji tega največjega slovenskega časopisa. Leta 2008 se je vrnila na Televizijo Slovenija, kjer je delala kot novinarka in občasna voditeljica v notranjepolitični redakciji Informativnega programa Televizije Slovenija. Poročala je o delu vlade, parlamenta, predsednika države, političnih strank, itd. Pred izvolitvijo v Svet delavcev RTV Slovenija je bila novinarka v slovenskem dopisništvu v Celju, kjer je spremljala delovanje lokalnih skupnosti.

Leta 2017 je bila na volitvah med zaposlenimi izvoljena v Svet delavcev RTV Slovenija, 15 članov Sveta delavcev pa jo je nato izmed sebe izvolilo za poklicno predsednico Sveta delavcev. Svojo delo je posvetila delavskemu soupravljanju v javnem zavodu, ki je temeljilo na zagotavljanju delavskih pravic, vzpodbujanju ekonomske demokracije in zastopanju pomena zaposlenih pri različnih organih znotraj RTV Slovenija, v javnosti pa je zagovarjala pomembno vlogo, ki jo v državi predstavljala največja medijska ustanova. Leta 2019 je bila izvoljena za podpredsednico Združenja svetov delavcev Slovenija, leta 2021 pa za podpredsednico Sindikata novinarjev Slovenije. Leta 2022 je bila na neposrednih volitvah vnovič izvoljena v Svet delavcev in tudi v Nadzorni svet RTV Slovenija, kjer je zastopala interese zaposlenih ter zagovarjala neodvisno in svobodno novinarstvo.

V času epidemije med letoma 2020–2022 je Petra Bezjak Cirman opravljala naloge tiskovne predstavnice Civilne zaščite za Zahodno Štajersko. Za svoje delo je prejela bronasti znak Civilne zaščite RS, in sicer za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Leta 2021 pa je za svoje delo predstavnice za odnose z javnostmi v regijskem štabu Civilne zaščite prejela še spominski znak za požrtvovalnost v boju proti covid-19, ki ji ga je podelila Vlade Republike Slovenije.