Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Na Uradu vlade za komuniciranje nimamo sekretariata, kot ga imajo ministrstva, ali specializiranih strokovno-tehničnih služb za izvajanje podpornih nalog. Za nemoteno delovanje notranjih organizacijskih procesov na uradu skrbi Služba za splošne zadeve.

Služba za splošne zadeve opravlja naslednje strokovno-tehnične naloge:

 • pravne naloge,
 • javno naročanje,
 • finančno poslovanje,
 • kadrovsko poslovanje,
 • varstvo osebnih podatkov,
 • naloge tajništva predstojnika,
 • upravljanje prostorov in opreme,
 • dostop do informacij javnega značaja,
 • načrt integritete in preprečevanje korupcije,
 • obvladovanje kakovosti poslovanja po modelu CAF,
 • upravljanje informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • glavna pisarna: poslovanje z dokumentarnim gradivom in arhivom,
 • varstvo in zdravje pri delu ter promocija zdravja na delovnem mestu,
 • prevoze ter druge strokovne, tehnične in pisarniške naloge.